Důvody rozvodu a co s tím

Důvody rozvodu a co s tím

Doba čtení: 1 minuta, 59 sekund
Rozvod může být pro oba manžele emocionálně traumatický.

Rozvod může být pro oba manžele emocionálně traumatický.

Úzkost a deprese se může týkat těch, které partner opustil, ale i těch, kteří odcházejí. Objevují se vina, vztek, zmatek, smutek, strach, úzkost, hanba…a pokud jsou do rozvodu zapojeny i dětí, míra stresu v rodině samozřejmě stoupá.

V takové obtížné situaci je na místě vyhledat terapii, která pomůže v rozhodování, zda v manželství setrvat či odejít. Nebo se terapeutická sezení zaměří na zvládání stresu během rozvodového řízení a po něm. Velkým tématem bývají pocity spojené se změnou z manželského stavu na single.

Nárůst rozvodovosti?

Pravdou je, že rozvodovost je v dnešní době častým tématem a důvodů může být několik:

 1. nevěra
 2. nedostatek odhodlání ve vztahu setrvat
 3. nerovné postavení v manželství a nedostatek vzájemného respektu (zejména pokud jde o výdělek nebo péči o děti)
 4. komunikace
 5. finanční problémy a neshody v oblasti financí
 6. zneužívání a manipulace
 7. zneužívání chemických látek
 8. nerealistické představy o tom, jak by mělo manželství vypadat
 9. osobnostní nezralost, nepřipravenost na manželství

Předpoklady rozvodu

Psycholog John Gottman na základě svých průzkumů stanovil tzv. 4 apokalyptické jezdce, kteří mohou signalizovat, že manželství směřuje ke svému konci. Je to:

 1. Nedostatek respektu.
 2. Kritika, zejména není-li vyvážena oceněním.
 3. Přílišná defenzivita a neochota převzít za svůj díl v problému odpovědnost; chybí empatie vůči manželovi.
 4. Úmyslné vyhýbání se interakci s partnerem, které zabraňuje hledání řešení v problému.

Rozvodová terapie

Rozvod může být pro oba manžele emocionálně traumatický. Aby se s odloučením mohl rozvedený vyrovnat, může se rozhodnout zahájit terapeutická sezení. Zde se oslovují pocity viny, strachu, úzkosti, deprese a zármutek, které se v rozvodové a porozvodové fázi často objevují. Mnoho lidí vnímá rozvod jako osobní selhání a terapie může pomoci zpracovat pocity, které nás tíží a získat novou perspektivu. Klient díky terapii zjistí, co mu ve vztahu nevyhovuje a dozví se více o vlastní povaze a osobnostní charakteristice. Ujasní si, v čem mu bude lépe a kudy svůj život nadále nasměrovat.

K rozvodovému terapeutovi je možné se objednat i v páru. Napomůže se tím hladkému průběhu rozvodu v konstruktivní a lidské rovině. Zároveň se tím lépe ošetří otázka dětí, emocionálních škod a finančních závazků.

Neváhejte si říct o pomoc, pokud je toho na vás už příliš.

Čtěte dále Jak se vyrovnat s rozvodem

Mgr. Bc. Šárka Červinková

Mgr. Bc. Šárka Červinková Poradna Therapia