V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona č. 111/2019 Sb., subjekt údajů uděluje správci (Poradna Therapia) souhlas na nezbytnou dobu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí dohodnuté sociální služby, za účelem kontrol souvisejících s poskytováním sociálních služeb, za účelem vedení evidence a statistik a za účelem uplatnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právních předpisů a to jen v rozsahu, který je nezbytně nutný pro uvedené účely.

Subjekt údajů potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává zákon o ochraně osobních údajů, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.

Osobní údaje poskytnuté dle tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu v rámci zákonné kontroly činnosti Poradny Therapia.

Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám mohou být v případě domluvy o poskytování našich služeb sporadicky zasílána obchodní sdělení (vč. například tzv. ebooků), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem, projevením nesouhlasu odhlásit. E-mailová adresa bude mnou uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.