Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Doba čtení: 3 minuty, 33 sekund
Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Udělejte si čas na přemýšlení a důkladně své možnosti zvažujte.

Rozvod je krizová situace, která může potkat každého z nás. V rodině i mezi přáteli se nezřídka setkáme s manželstvím, které není úspěšné. Pro někoho může odchod od partnera představovat úlevu, jiný člověk se dostává do stresujících stavů a tápe, kudy se v životě vydat dál. Kam nasměrovat svou pozornost, aby odloučení nebylo tolik bolestivé?

Rozvod naši mysl zaměstnává natolik, že zapomínáme na naše citové potřeby

Pokuste se uvědomovat si vaše citové potřeby. Můžete být ve stresu, pociťovat pocity viny, lítosti a není to žádná ostuda. Pokud se v sobě nedokážete vyznat, doporučuji zapsat si na list papíru, jak vám je, svěřit se blízké osobě nebo vyhledat terapeuta, který vám pomůže vaší emocionální dynamiku odkrýt a navrhne vhodná řešení jak dál.

Aplikujte antistresový manuál

Cítíte-li se psychicky zahlceni, ve stresu a už na sobě cítíte známky určité nerovnováhy, je důležité převzít odpovědnost za to, jak se cítíte. Pozměňte svůj životní styl způsobem, který vás bude energeticky dobíjet a ne naopak. Pečujte o sebe. Objednejte se na masáž, ke kadeřnici, začnete cvičit 3 x týdně alespoň dvacet minut, pijte tekutiny, neodbývejte se na kvalitní stravě a dopřejte si dostatek spánku.

Výzkumy dokazují, že fyzická aktivita dokáže emoční zátěže odrážet velmi efektivně, nezávisle na tom, jak obtížné cvičení provádíte. Můžete si tedy zajít na kruhový trénink stejně jak jako na jógu s meditací.

Čtěte také Důvody rozvodu a co s tím

Odpočinek je alfa a omega v boji proti stresu

Dostatek odpočinku je nedílnou součástí manuálu jak pracovat se stresem. Vedle dostatku spánku je důležité zaměřit se na klid během stravování, obklopit se pozitivními lidmi, dopřát si horkou koupel a věnovat se činnostem, které podpoří vaši sebeúctu a sebevědomí. Mezi takové činnosti může patřit cestování, kreslení, zpěv a kreativní tvoření.

Co můžete změnit a s čím se naopak nedá nic dělat

Nacházíte-li se právě na mrtvém bodě nebo jste pod tlakem bolestivých okolností, na které musíte pořád myslet, položte si otázku, zda je právě ve vaší moci v tom něco změnit. Lidé mívají tendence trápit se obtížemi, které ale nespadají pod jejich kontrolu a nemohou s tím nic dělat. To je samozřejmě frustrující. Soustřeďte se na problémy, které máte moc změnit a zbytek vypusťte.

Vyhněte se sebedestruktivnímu chování

Pracujte se sebou. Způsob, jakým pracujeme s emocemi, hraje velkou roli v kvalitě života, který žijeme. Pokud se naučíme aplikovat do svého života vyhýbání se destruktivním aktivitám, jako je např. konzumace drog a alkoholu nebo setrvání v roli oběti, získáme v životě větší svobodu a stabilitu. Nenechte se tedy svým expartnerem zneužívat. Jste-li zraněný nebo cítíte vztek, doporučuji vám najít někoho, s kým budete moci se svými pocity efektivně pracovat. Nebude dlouho trvat a bude vám lépe.

Nedělejte ukvapená rozhodnutí

Pokud se právě nacházíte pod velkým tlakem, cítíte stres a nejste ve své kůži, nedoporučuji ve svém životě provádět změny nebo rozhodovat o věcech, které by mohly mít pro vás nebo vaše okolí nepříznivé důsledky. Málokdo si samozřejmě může dovolit vše odsunout, dokud si nenastolí zpátky vnitřní stabilitu. Proto je dobré vážit. Vezměte si klidně na pomoc list papíru a seznam věcí k řešení sepište, následně rozdělte na “urgentní” a “počká”. Požádejte někoho blízkého či terapeuta.

Udělejte si čas na přemýšlení a důkladně své možnosti zvažujte. Při rozhodování raději používejte logické myšlení, které vám v tomto případě (na rozdíl od emočního) dovolí vytvořit si větší odstup. Dejte si čas. Neukvapujte se.

Čas na zábavu

Nezapomínejte se smát a hrát si. Pokud v tomto bodě tápete, vytvořte seznam činností, které ve vás vyvolávají potěšení a aplikujte je do týdenního plánu nebo zapište do diáře. Na zábavných činnostech se podílejte pravidelně. Udržujte úzký okruh přátel, se kterými vám je dobře a stýkejte se klidně častěji. Neizolujte se. A pokud je to pro vás těžké, doporučuji na sebe vyvinout větší nátlak a skutečně se k tomu donutit. Slibuji vám, že jakmile zjistíte, že jste venku a zapojíte se do zábavnějších aktivit, bude vám o poznání lépe.

…jít dál…

Rozvod je pro člověka náročný až traumatický prožitek. Pocity ztráty jsou bolestivé a neodezní okamžitě. Dejte si čas potřebný k vyléčení té tíhy, kterou uvnitř cítíte. Jakmile to půjde, zkuste se podívat dovnitř a uvědomit si okolnosti, které k rozvodu skutečně vedly. Pojmenujte si je. Opět klidně na list papíru, příteli nebo terapeutovi. Ve chvíli, kdy si je pojmenujete, zamyslete se nad tím, do jaké míry jste vy a váš manžel za problémy, které vedly k rozvodu, odpovědní. Nemusí to být hned, ale až budete připraveni, budete mít pocit, že ten kolotoč marastů byl vaším společným dílem, který se zvětšoval a zvětšoval, až nebyla jiná možnost než sáhnout po rozvodovém formuláři. Odpustit sobě i svému partnerovi je nezbytný krok k tomu, aby vás problémy z minulého vztahu nedoprovázely i do vztahů budoucích.

Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Mgr. Bc. Šárka Červinková Terapeut, kouč, poradce
Poradna Therapia