Naše psychologická poradna má čtyři pobočky v centru Prahy nebo v jeho těsné blízkosti.

Náš tým se skládá z poradců, psychologů a koučů a zaměřujeme se na osobnostní rozvojúzkostné, depresivní stavy, pocity méněcennosti, vztahové problémy a navíc se specializujeme na témata, o kterých se dočtete níže u našich profilů – manipulace ve vztahu, závislosti, pocit vnitřní prázdnoty, hledání smyslu života a jiné. Formou osobního setkání nebo online sezení nabízíme poradenství a koučink.

Náš přístup poskytuje specializovanou péči jednotlivcům, párům i rodinám, které mají nejrůznější témata a potíže, se kterými se potýkají.

NAŠI TERAPEUTÉ A PORADCI

Mgr. Tereza Malimánková(roz.Zahrádková)

Vedoucí poradny, kouč, poradce| Daseinsanalytický výcvik

psychoterapeutický výcvik

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů.

10let praxe s klienty

IČO: 88380432

DIČ:CZ8251030051

Témata: manipulace ve vztahu, soužití s blízkým člověkem s poruchou osobnosti, hranice ve vztahu, potíže s otěhotněním, úzkosti, workoholismus

Video medailonek

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

PhDr. Lucie Hanzlíková, Ph.D.

Poradce v osobnostním rozvoji | Daseinsanalytický přístup

psychoterapeutický výcvik (Daseins)

Více, než 10 let praxe s klienty na sezeních.

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

Člen ČDS – Česká daseinsanalytická společnost

Trauma z potratu a neplodnost. Partnerské a rodinné vztahy. Úzkosti, deprese. Ztráta blízkého člověka. Syndrom vyhoření. Hledání náplně života. Nízké sebevědomí. Práce se stresem. Aktivní imaginace a výklad snů.

Praha 1| Skype | IČO: 69323470

Mgr. Radek Hodoval

Mgr. Radek Hodoval

Poradce, psycholog | Logoterapie & existenciální analýza výcvik

6 let praxe s klienty.
Prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života.

Praha 1 | IČO: 07581068

Bc. et Bc. Jan Žídek

Bc. et Bc. Jan Žídek

Poradce | Daseinsanalytický výcvik

Přes 8 let psychoterapeutické a poradenské praxe.
deprese, úzkost, stres, sexuální problematika, vztahová problematika, osobnostní rozvoj, závislost a nadužívání návykových látek, pracovní vyhoření, pocit ztráty smyslu, životní nespokojenost
   Praha 8 |  IČO 07706758
Mgr. Barbora Uhlová

Mgr. Barbora Uhlová

Poradce, psycholog | Systemický výcvik

partnerství, rodičovství, vyhoření, hledání vlastního místa v životě

Praha 1 |  IČO 08650748

Mgr. Klára Ulmannová

Mgr. Klára Ulmannová

Poradce,psycholog | Daseinsanalytický přístup

Praxe: 1500 hodin, výcvik a supervize: 620 hodin
Osobnostní rozvoj. Práce s úzkostí, stresem a depresí. Ženská témata. Zvýšení sebevědomí.
Partnerství. Odstranění bloků z dětství. Nalézání vlastních zdrojů. Hledání náplně života. Spiritualita.
Praha 1 |  IČO 08865671
Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Poradce, terapeut| Logoterapie & existenciální analýza

psychoterapeutický výcvik

7 let praxe v pomáhajících profesích

4 roky praxe jako terapeut

Stres, nespokojenost v práci/studiu, vyhoření. Nedůvěra, sebepřijetí, osobnostní rozvoj. Smysl života. Ztráta, truchlení, trauma. Potíže ve vztazích, rodičovství, rozvod. Osamělost, bezmoc. Obavy, úzkost, smutek, deprese. Závislostní chování, drogy, alkohol, hraní.

Praha 1 |  IČO 09030140
Bc. et Bc. Marketa Hvezdova

Mgr. Bc. Markéta Hvězdová

Psycholog | Daseinsanalytický přístup

psychoterapeutický výcvik (Daseins)

Závislost, Stres, Manipulace ve vztazích, Nízké sebevědomí, Závislost na vztahu, Pocity úzkosti, Vztahové potíže, Osobnostní rozvoj
Praha 1 |  SKYPY |IČO:08554871

Mgr.  Kateřina Kroupová

Poradce a terapeut | Systemický přístup

psychoterapeutický výcvik

Úzkosti, osobní rozvoj, životní změny, ženská témata, problémy ve vztazích, pracovní problémy, nalézání vlastních zdrojů, stres, úzkosti, nácvik relaxací

Praha |  SKYPE |IČO: 71517006

Mgr. Michaela Zborníková

Mgr.  Michaela Zborníková

Poradce | logoterapie a existenciální analýza

psychoterapeutický výcvik

Syndrom vyhoření, práce s úzkostí a stresem, manipulace, nastavení osobních hranic, smysl života, seberozvoj, asertivita a komunikace ve vztazích, sebevědomí, vlastní hodnota, poruchy příjmu potravy, koučink v profesní rovině, nespokojenost v práci/při studiu

7 let zkušeností s klienty

Možnost sezení v německém jazyce

Praha |  SKYPE |IČO: 02190702

MgA.  Václava Křesadlová, Ph.D.

Terapeut | hlubinně analytický výcvik

psychoterapeutický výcvik

14 let praxe

hledání smyslu života, práce s pocity prázdnoty a beznaděje, poradenství a terapie úzkostí, deprese či stresu, osobnostní rozvoj, technika Pískoviště – Sand Play

Praha |  SKYPE |IČO: 02211017

Bc. Michal Strnad, DiS.

poradce | eklektický a daseinsanalytický přístup

psychoterapeutický výcvik

deprese, úzkosti, studijní problémy, motivace, sebepoškozování, vztahové problémy, závislostní chování, seberozvoj, práce s adolescenty, ztráta smyslu života

Praha |  SKYPE |IČO: 11946083

Mgr. Michaela Vodenka Polák

poradce,psychoterapeutický výcvik (dynamický, SUR)

psychoterapeutický výcvik

Úzkosti, deprese, stagnace v životě, hranice ve vztahu, vytváření vlastního prostoru, práce se stresem, syndrom vyhoření, pracovní nespokojenost, závislosti, rodičovství, spiritualita

Praha |  SKYPE |IČO: 04167309

Mgr. Zuzana Ouředníčková

poradce, psychoterapeutický výcvik (psychotraumatologie a EMDR)

psychoterapeutický výcvik

osobností rozvoj, stres, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy

Praha |  SKYPE |IČO: 04533071

PhDr. Zuzana Malaniuková

poradce, psychoterapeutický výcvik 

osobností rozvoj, stres, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy

Praha |  SKYPE |IČO: 14426773

Mgr. Bc. František Horák

Poradce, terapeut| Logoterapie & existenciální analýza

Strach, úzkost, stres, smutek, deprese, vyhoření, obtíže ve vztazích, manželství, rodičovství, hledání smyslu v životě, nedůvěra, sebepřijetí, trauma, ztráta, truchlení

Praha | IČO: 04519094