KDO JSME

Naše psychologická poradnatři pobočky v centru Prahy nebo v jeho těsné blízkosti.

Náš tým se skládá z poradců, psychologů a koučů a zaměřujeme se na osobnostní rozvojúzkostné, depresivní stavy, pocity méněcennosti, vztahové problémy a navíc se specializujeme na témata, o kterých se dočtete níže u našich profilů – manipulace ve vztahu, závislosti, pocit vnitřní prázdnoty, hledání smyslu života a jiné. Formou osobního setkání nebo online sezení nabízíme poradenství a koučink.

Náš přístup poskytuje specializovanou péči jednotlivcům, párům i rodinám, které mají nejrůznější témata a potíže, se kterými se potýkají.

NAŠI TERAPEUTÉ A PORADCI

Mgr. Tereza Zahrádková, vedoucí poradny, terapeut

 Mgr. Tereza Malimánková
(roz. Zahrádková)

Vedoucí poradny, terapeut, poradce, kouč | Daseinsanalytický výcvik

14 let praxe s klienty

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

S čím pracuji?

Deprese, pracovní vztahy, partnerské vztahy, úzkosti, nízké sebevědomí

Speciální témata:

Manipulace ve vztahu, soužití s blízkým člověkem s poruchou osobnosti, hranice ve vztahu, potíže s otěhotněním, workoholismus

Spolupráce:

Praha 1 | nebo online | IČO: 88380432

 

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

PhDr. Lucie Hanzlíková, Ph.D.

Terapeut, poradce, kouč | Daseinsanalytický výcvik

13 let praxe s klienty

Člen České daseinsanalytické společnosti
Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

S čím pracuji?

Strach, úzkosti, deprese, partnerství, rodičovství, smutek, osamění, smrt, vážná nemoc, nenaplněná mateřství, ztráta dítěte, ženská témata, sexualita, změna zaměstnání, seberealizace, sebevědomí, smysl života, relaxace, sny, imaginace

Speciální témata:

Práce se ženami po těhotenských ztrátách, práce se stresem a motivací, poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, práce s nízkým sebevědomím, pomoc při hledání smyslu života

Spolupráce:

Praha 1 | nebo online | IČO: 69323470

 

Mgr. Jan Žídek

Terapeut, poradce, psycholog|
Daseinsanalytický výcvik

10 let praxe s klienty

 

S čím pracuji:

Deprese, úzkost, stres, vztahová problematika, nízké sebevědomí

Specifická témata:

Sexuální problematika, osobnostní rozvoj, závislost a nadužívání návykových látek, pracovní vyhoření, pocit ztráty smyslu, životní nespokojenost

 

  Praha 8 | nebo online |  IČO 07706758
 
   
Mgr. Barbora Uhlová

Mgr. Barbora Uhlová

Terapeut, poradce, psycholog |
Systemický výcvik

5 let praxe s klienty

Člen ČMPS – Českomoravské psychologické společnosti

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, pracovní vztahy, partnerství, nízké sebevědomí 

Specifická témata:

Rodičovství, vyhoření, hledání vlastního místa v životě, osobnostní rozvoj

Praha 1 |  nebo online | IČO 08650748

  
Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Terapeut, poradce|
Logoterapie & existenciální analýza

8 let praxe s klienty
7 let praxe v pomáhajících profesích

člen SLEA – Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

 

S čím pracuji:

Stres, nespokojenost v práci/studiu, vyhoření. Úzkosti, deprese. Nedůvěra, sebepřijetí, osobnostní rozvoj, partnerské vztahy 

Specifická témata:

Smysl života. Ztráta, truchlení, trauma, rodičovství, rozvod. Osamělost, bezmoc, smutek, závislostní chování, drogy, alkohol, hraní. Syndrom vyhoření.

Praha 1 | IČO 09030140
 
  
Bc. et Bc. Marketa Hvezdova

Mgr. Bc. Markéta Hvězdová

Terapeut, poradce, psycholog |
Daseinsanalytický přístup

4 roky praxe s klienty

S čím pracuji?

Deprese, Úzkosti, Závislost, Stres, Nízké sebevědomí 

Specifická témata:

Závislost na vztahu, Vztahové potíže pracovní a rodinné, Osobnostní rozvoj, Syndrom vyhoření

Možnost sezení v anglickém jazyce

Praha 1 |  nebo online | IČO:08554871

 
 
Mgr. Michaela Zborníková

Mgr.  Michaela Zborníková

Terapeut, poradce |
Logoterapie a existenciální analýza

10 let praxe s klienty

S čím pracuji?

Syndrom vyhoření, práce s úzkostí a stresem, nízké sebevědomí, seberozvoj, partnerské vztahy

Specifická témata:

Nastavení osobních hranic, manipulace, smysl života, asertivita a komunikace ve vztazích, vlastní hodnota, poruchy příjmu potravy, koučink v profesní rovině, nespokojenost v práci/při studiu

Možnost sezení v anglickém, německém jazyce

Praha 1 |  nebo online | IČO: 02190702

 

MgA.  Václava Křesadlová, Ph.D.

Terapeut, poradce |
Hlubinně analytický výcvik

22 let praxe s klienty

člen ČSAP – Česká společnost pro analytickou psychologii

S čím pracuji?

Poradenství a terapie úzkostí, deprese či stresu, osobnostní rozvoj, pracovní a rodinné vztahy 

Specifická témata:

Hledání smyslu života, práce s pocity prázdnoty a beznaděje,  technika Pískoviště – Sand Play,  syndrom vyhoření

Praha 1 |  nebo online |IČO: 02211017

  

Bc. Michal Strnad, DiS.

Terapeut, poradce |
Eklektický a daseinsanalytický přístup

2 roky praxe s klienty

S čím pracuji:

Deprese, úzkosti, vztahové problémy, studijní problémy, seberozvoj

Specifické:

Závislostní chování, práce s adolescenty, ztráta smyslu života, syndrom vyhoření, sebepoškozování

Praha 1 |  nebo online |IČO: 11946083

 

 

Mgr. Michaela Vodenka Polák

Terapeut, poradce |
SUR – dynamický psychoterapeutický výcvik

10 let praxe s  klienty

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, pracovní nespokojenost, práce se stresem

Specifické:

Stagnace v životě, hranice ve vztahu, vytváření vlastního prostoru, syndrom vyhoření,  závislosti, rodičovství, spiritualita

Praha 8 |  nebo online |IČO: 04167309

 

Mgr. Zuzana Ouředníčková

Terapeut, poradce |
výcvik v psychotraumatologii a EMDR

9 let praxe s klienty
18 let praxe v pomáhajících profesích

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

S čím pracuji:

Osobností rozvoj, stres,úzkosti, smutek, deprese, vztahy pracovní a partnerské 

Specifická témata:

Práce s traumaty, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy (rodinné, pracovní), syndrom vyhoření

Praha |  nebo online |IČO: 04533071

 

PhDr. et Mgr. Michaela Hrabovská

Terapeut, poradce, psycholog, sociální pedagog se zaměřením na etopedii |
Výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství

5 let praxe s klienty

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, stres, vztahové problémy (partnerské / rodinné / profesní), hledání místa v životě, životní změny, rozchody/rozvody, nízké sebevědomí, zkreslené vnímání sebe sama a sebepojetí, poruchy chování, problémy s otěhotněním, život s epilepsií.

 

Specifická témata:

Vztahové problémy, úzkosti a deprese, nízké sebevědomí, hledání smyslu života, poruchy chování, život s epilepsií, problémy s otěhotněním.

Možnost sezení v anglickém jazyce

Praha | nebo online | IČO: 17901103

 
 

Mgr. Bc. František Horák

Terapeut, poradce|
Logoterapie & existenciální analýza

8 let praxe s klienty
15 let praxe v pomáhajících profesích

člen SLEA – Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů

S čím pracuji?

Strach, úzkost, stres, smutek, deprese, vyhoření, obtíže ve vztazích

Specifická témata:

Nedůvěra, sebepřijetí, trauma, ztráta, truchlení, partnerské vztahy, hledání smyslu v životě

Spolupráce:

Praha | nebo online | IČO: 04519094

 
  

PhDr. Zuzana Malaniuková

Terapeut, poradce |
Somatická a komplexní psychoterapie 

S čím pracuji:

Osobností rozvoj, stres, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy, syndrom vyhoření

 

Online |IČO: 14426773