Naše psychologická poradna má čtyři pobočky v centru Prahy nebo v jeho těsné blízkosti.

Náš tým se skládá z poradců, psychologů a koučů a zaměřujeme se na osobnostní rozvojúzkostné, depresivní stavy, pocity méněcennosti, vztahové problémy a navíc se specializujeme na témata, o kterých se dočtete níže u našich profilů – manipulace ve vztahu, závislosti, pocit vnitřní prázdnoty, hledání smyslu života a jiné. Formou osobního setkání nebo online sezení nabízíme poradenství a koučink.

Náš přístup poskytuje specializovanou péči jednotlivcům, párům i rodinám, které mají nejrůznější témata a potíže, se kterými se potýkají.

NAŠI TERAPEUTÉ A PORADCI

Mgr. Tereza Malimánková(roz.Zahrádková)

Vedoucí poradny, kouč, poradce| Daseinsanalytický výcvik

psychoterapeutický výcvik

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů.

10let praxe s klienty

IČO: 88380432

DIČ:CZ8251030051

S čím pracuji?

Deprese, pracovní vztahy, partnerské vztahy, úzkosti, nízké sebevědomí

 

Speciální témata:

manipulace ve vztahu, soužití s blízkým člověkem s poruchou osobnosti, hranice ve vztahu, potíže s otěhotněním, workoholismus

 

Video medailonek

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD

Terapeut, poradce, kouč | Daseinsanalytický výcvik

Člen České daseinsanalytické společnosti

8 let praxe s klienty

S čím pracuji?:

Strach, úzkosti, deprese, partnerství, rodičovství, smutek, osamění, smrt, vážná nemoc, nenaplněná mateřství, ztráta dítěte, ženská témata, sexualita, změna zaměstnání, seberealizace, sebevědomí, smysl života, relaxace, sny, imaginace

 

Specifická témata:

Práce se ženami po těhotenských ztrátách, práce se stresem a motivací, poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, práce s nízkým sebevědomím, pomoc při hledání smyslu života

Praha 1 | IČO: 69323470

 

Mgr. Radek Hodoval

Mgr. Radek Hodoval

Poradce, psycholog | Logoterapie & existenciální analýza výcvik

6 let praxe s klienty.
 

S čím pracuji?:

Prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese,pracovní a partnerské vztahy 

 

Specifická témata:

Osamělost a vnitřní prázdnota, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života,  syndrom vyhoření.

Praha 1 | IČO: 07581068

 

 
 
 
Bc. et Bc. Jan Žídek

Bc. et Bc. Jan Žídek

Poradce | Daseinsanalytický výcvik

 
Přes 8 let psychoterapeutické a poradenské praxe.
 

S čím pracuji:

Deprese, úzkost, stres, vztahová problematika, nízké sebevědomí

 

Specifická témata:

Sexuální problematika, osobnostní rozvoj, závislost a nadužívání návykových látek, pracovní vyhoření, pocit ztráty smyslu, životní nespokojenost

 

 
   Praha 8 |  IČO 07706758
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Barbora Uhlová

Mgr. Barbora Uhlová

Poradce, psycholog | Systemický výcvik

                                                    psychoterapeutický výcvik, 5 let praxe

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, pracovní vztahy, partnerství, nízké sebevědomí

 

Specifická témata:

Rodičovství, vyhoření, hledání vlastního místa v životě, osobnostní rozvoj

Praha 1 |  IČO 08650748

 
 
 
 
Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Poradce, terapeut| Logoterapie & existenciální analýza

psychoterapeutický výcvik

7 let praxe v pomáhajících profesích

5 roky praxe jako terapeut

S čím pracuji:

Stres, nespokojenost v práci/studiu, vyhoření. Úzkosti, deprese. Nedůvěra, sebepřijetí, osobnostní rozvoj, partnerské vztahy

 

Specifická témata:

Smysl života. Ztráta, truchlení, trauma, rodičovství, rozvod. Osamělost, bezmoc, smutek, závislostní chování, drogy, alkohol, hraní. Syndrom vyhoření.

 
Praha 1 |  IČO 09030140
 
 
 
 
Bc. et Bc. Marketa Hvezdova

Mgr. Bc. Markéta Hvězdová

Psycholog | Daseinsanalytický přístup

psychoterapeutický výcvik

S čím pracuji:

Deprese, Úzkosti, Závislost, Stres, Nízké sebevědomí

 

Specifická témata:

Závislost na vztahu, Vztahové potíže pracovní a rodinné, Osobnostní rozvoj, Syndrom vyhoření

 
Praha 1 |  nebo online |IČO:08554871
 
 
 
 

Mgr.  Kateřina Kroupová

Poradce a terapeut | Systemický přístup

psychoterapeutický výcvik

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, osobní rozvoj, problémy ve vztazích, pracovní problémy, stres

 

Specifická témata:

Životní změny, ženská témata,  nalézání vlastních zdrojů, úzkosti, nácvik relaxací, syndrom vyhoření.

Praha 1 |  nebo online |IČO: 71517006

 

 
 
Mgr. Michaela Zborníková

Mgr.  Michaela Zborníková

Poradce | logoterapie a existenciální analýza

psychoterapeutický výcvik

   S čím pracuji:

Syndrom vyhoření, práce s úzkostí a stresem, nízké sebevědomí, seberozvoj, partnerské vztahy 

Specifické:

Nastavení osobních hranic, manipulace, smysl života, asertivita a komunikace ve vztazích, vlastní hodnota, poruchy příjmu potravy, koučink v profesní rovině, nespokojenost v práci/při studiu

 

        7 let zkušeností s klienty

Možnost sezení v německém jazyce

Praha 1 |  nebo online |IČO: 02190702

 
 
 

MgA.  Václava Křesadlová, Ph.D.

Terapeut | hlubinně analytický výcvik

psychoterapeutický výcvik

14 let praxe

S čím pracuji:

Poradenství a terapie úzkostí, deprese či stresu, osobnostní rozvoj,pracovní a rodinné vztahy

 

Specifické:

Hledání smyslu života, práce s pocity prázdnoty a beznaděje,  technika Pískoviště – Sand Play,  syndrom vyhoření

Praha 1 |  nebo online |IČO: 02211017

 
 
 

Bc. Michal Strnad, DiS.

poradce | eklektický a daseinsanalytický přístup

psychoterapeutický výcvik

S čím pracuji:

Deprese, úzkosti, vztahové problémy, studijní problémy, seberozvoj

Specifické:

Závislostní chování, práce s adolescenty, ztráta smyslu života, syndrom vyhoření,sebepoškozování

Praha 1 |  nebo online |IČO: 11946083

 

 
 

Mgr. Michaela Vodenka Polák

poradce,psychoterapeutický výcvik (dynamický, SUR)

psychoterapeutický výcvik

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, pracovní nespokojenost, práce se stresem

 

Specifické:

Stagnace v životě, hranice ve vztahu, vytváření vlastního prostoru, syndrom vyhoření,  závislosti, rodičovství, spiritualita

Praha 8 |  nebo online |IČO: 04167309

 
 
 

Mgr. Zuzana Ouředníčková

poradce, psychoterapeutický výcvik (psychotraumatologie a EMDR)

psychoterapeutický výcvik

S čím pracuji:

Osobností rozvoj, stres,úzkosti, smutek, deprese, vztahy pracovní a partnerské 

 

Specifická témata:

Práce s traumaty, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy (rodinné, pracovní), syndrom vyhoření

Praha |  nebo online |IČO: 04533071

 
 
 

PhDr. Zuzana Malaniuková

poradce, psychoterapeutický výcvik 

S čím pracuji:

Osobností rozvoj, stres, krize, úzkosti, smutek, deprese, komunikace a vztahy, syndrom vyhoření

Online |IČO: 14426773

 
 
 

Mgr. Bc. František Horák

Poradce, terapeut| Logoterapie & existenciální analýza

S čím pracuji?:

Strach, úzkost, stres, smutek, deprese, vyhoření, obtíže ve vztazích

 

Specifická témata:

Manželství, rodičovství, hledání smyslu v životě, nedůvěra, sebepřijetí, trauma, ztráta, truchlení

Praha | IČO: 04519094

 
 
 

Mgr. Bc. Vendula Loo

Terapeutka, adiktoložka, poradce| Logoterapie & existenciální analýza

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, stres, syndrom vyhoření, osobnostní rozvoj, rodinné a pracovní vztahy

 

Specifická témata:

Přechod z adolescence k dospělosti, témata identity, experimentování, hledání sám/ sama sebe v období puberty, konflikty mezi teenagery a rodiči, sebepoškozování, , závislostní chování, drogy, alkohol, gambling, závislost na internetu,  technologiích a sociálních sítích

Možnost sezení v anglickém jazyce

 

Praha | IČO:09525289

 
 
 

PhDr. et Mgr. Michaela Hrabovská

Terapeutka, psycholožka, poradkyně, sociální pedagožka se zaměřením na etopedii | Výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství

S čím pracuji:

Úzkosti, deprese, stres, vztahové problémy (partnerské / rodinné / profesní), hledání místa v životě,
životní změny, rozchody/rozvody, nízké sebevědomí, zkreslené vnímání sebe sama a sebepojetí,
poruchy chování, problémy s otěhotněním, život s epilepsií.

Specifická témata:

Vztahové problémy, úzkosti a deprese, nízké sebevědomí, hledání smyslu života, poruchy chování,
život s epilepsií, problémy s otěhotněním.

 

Praha | IČO: 17901103