Doporučení k Mgr. Michaele Smetanové

Doporučení k Mgr. Michaele Smetanové

“Jako člověk s vážným duševním onemocněním docházím 3 rokem do terapie k paní psycholožce Michaele Smetanové. Můj psychický stav je díky ní stabilizovaný, avšak nečiní mě závislou na terapii. Je to spíše příjemné setkávání s výraznými prvky empatie, vřelosti a lidskosti. Terapie s Michaelou mi pomohla i hlavně v mých obdobích propadu, kdy jsem znovu nalezla svůj opěrný bod. Jsme schopny nahlédnout do všech oblastí mého života, jak v osobní rovině, tak profesní. Díky ní jsem schopna obstát i v zátěžových podmínkách mé profese i jinak zásadních obdobích mého osobního života. Mám opravdový pocit sebe rozvoje i stability, kvality a spokojenosti partnerského i rodinného života. Její psychoterapeutický směr mi otevřel úzus, kterým jsem nahlížela na svět i lidi kolem sebe. Díky lékům a terapii držím svou nemoc na uzdě. Každý, kdo si prošel těžkou duševní nemocí, by kromě léků měl mít dostupnou adekvátní terapeutickou pomoc a terapeuta se, kterým si „ osobnostně sedne“, tak jak se to stalo mně. Děkuji za to !!!!” – M.