Terapeutické poradenství v psychických a vztahových potížích

Jak funguje psychoterapeutické poradenství?

Na individuální terapii/poradenství v psychických obtížích a krizích můžete docházet buď krátkodobě, jedná-li se o menší ohraničený problém nebo také  dlouhodobě, v případě hlubších potíží či práce na vaší osobnosti. Například v případě nízkého sebevědomí či vztahové závislosti je zapotřebí získat nové návyky chování a hlouběji poznat sebe sama. Dlouhodobé psychologické poradenství, ale i poradenství v osobnostním rozvoji může probíhat od půl roku až do několika let. Doporučená frekvence docházení je zejména ze začátku 1x týdně. Vše záleží ale na dohodě s vámi a na vašich představách. Na sezeních je důležité vytvořit dobrý terapeutický vztah, tedy aby si klient a poradce vzájemně sedli. Důvěra, která se takto nastaví, vám pomáhá svěřovat se v bezpečném prostoru se svými potížemi. Terapeut neradí, nehodnotí, ani nesoudí. Vy se zde učíte porozumět sami sobě a přijímat se takoví jací jste.

Chodí na terapii jen psychicky nemocní?

Existuje mýtus,že na terapii dochází pouze psychicky nemocní lidé.Není tomu tak,pracovat na sobě může úplně každý, jelikož každého z nás může v životě potkat krize, potýkat se s manželskou či partnerskou krizí,zažívat konflikty,pocity osamění, cítit se psychicky na dně, být vyčerpaní,tápat po smyslu života nebo se cítit úzkostní. S individuálním terapeutem či poradcem tedy můžete pracovat přestože jste zdraví, ale cítíte,že potřebujete pomoc.

V případě zájmu se můžeme věnovat “jen” vašemu osobnostnímu rozvoji. V takovém případě se  zaměříme se na poradenství a na váš osobní rozvoj. Neřešíme tedy psychické potíže, ale soustředíme se společně na to, kým chcete být a jak realizovat vaše přání. Jak dělat práci, která by vás bavila, jak najít partnera, který by se k  vám hodil, pracujeme s vaším vnitřním dítětem, jednoduše se věnujeme vašemu já, abyste mohli být sami sebou.

Kdy potřebuji konzultaci s odborníkem

Poradenství v psychických potížích:
 • deprese
 • úzkosti, fobie, strachy
 • stres, napětí
 • nízké sebevědomí
 • vztahová závislost
 • sebekritika a nepřijímání sebe sama
 • poruchy spánku a jiné
Poradenství při potížích v partnerském vztahu a pracovní potíže:
 • pracovní konflikty
 • stres v zaměstnání
 • workoholismus, syndrom vyhoření
 • nedorozumění v partnerském vztahu
 • neschopnost udržet si dlouhodobý partnerský vztah
 • nevěra
 • jiné potíže v partnerském vztahu

Jak proběhne první sezení?

Na prvním setkání si nejdříve povídáme o tom jak sezení probíhají, co od nich očekáváte, jakou “zakázku” máte. Hovoříte o tom, co byste rádi ve svém životě vyřešili, abyste byli úplně spokojení.  Probíráme také etický kodex terapeuta a vytváření psychoterapeutického vztahu. Nastavujeme podmínky platby a její storno. Úvodní “technické” povídání nezabere více než 15min. Pak už je prostor váš. První sezení je mapovací, zjišťujeme s jakým tématem přicházíte a s čím potřebujete pomoci.

Způsob spolupráce a platba

Sezení mohou proběhnout buď osobně na adrese Na Poříčí 12, Praha 1, Palác Ymca, 5. patro nebo přes Skype. Výběr je na vás. Je také možné tyto formy různě kombinovat. Platit je možné hotově na místě nebo přes účet. Více informací najdete v ceníku.