Osobní kouč – koučink Praha

Osobní kouč vám dělá průvodce v  rozvoji vaší osobnosti. Nedává konkrétní rady, neřekne, co byste měli udělat, ale naučí vás najít vaše vlastní řešení. Vy jste jediným správným odborníkem na svůj život. Naučíte se pochopit sebe sama, hledat vlastní řešení svých potíží a dosahovat svých cílů. Díky naučeným nástrojům si budete umět poradit nejen u kouče, ale i sami v budoucnu.

Koučink

Koučink (koučing) využívá zejména otevřené, pozitivní a silné otázky, které mohou klienta posouvat k většímu pochopení svého cíle nebo sebe sama. Soustředíme se na důležitost priorit ve vašem životě. Nemusíte se bát, že by kouč musel být odborníkem na oblast vašich problémů. Kouč je odborníkem na metodu, kterou využívá a ta se dá aplikovat na jakoukoliv oblast. Koučink využívá zejména konkrétní otázky: kdy, kde, jak, kdo…a dává důraz na konkrétní kroky ve vašem životě. Nekončíme tedy jen povídáním, ale konkrétním krokem, který uděláte po odchodu ze sezení.

místnost č. 524

Fáze koučinku

První fází je ujasnění cíle a plánů, jak ho dosáhnout. Následují návrhy možných řešení a konkrétní kroky, které jsou nutné uskutečnit směrem k dosažení cíle. V závěru každého sezení přichází zhodnocení, co vám sezení dalo, co si odnášíte, co bylo nejdůležitější. Všechny tyto kroky rozhodně neproběhnou během jednoho sezení. Mnohdy jen definování cíle zabere jedno i více sezení. Na dalších sezeních upravujeme cíl podle potřeby nebo nacházíme další řešení. V případě zájmu vám kouč může na konci sezení předat poznámky pro vaše vlastní využití.

Kdy je vhodný

  • lepší využívání vašeho potenciálu
  • pro osobní rozvoj
  • zlepšit vaše sebevědomí
  • lépe fungovat ve vztazích
  • vybrat si profesi, která by vás naplňovala
  • nastavit si cíle a dosáhnout jich
  • najít vnitřní vyrovnanost
  • naučit se jednat efektivně

Začátek spolupráce

Sezení trvají hodinu či 1.5 hod podle vašeho přání. V tomto čase si ujasňujeme spolupráci, vysvětlujeme etický kodex kouče, děláme dohodu ohledně návrhu délky dalších sezení a jejich frekvence. Následuje vyslovení zakázky a uzavření smlouvy na tuto zakázku. Na menší zakázky může postačit 5 až 10 setkání. U větších může být spolupráce i dlouhodobá.

Cena a frekvence sezení

Cena za hodinové sezení je 1200Kč/100min. Běžná frekvence  je jednou za týden až 14 dní. Cena za sezení je sice vyšší než u poradenství s psychologem či poradcem, ale viditelných výsledků zde často dosáhneme rychleji právě díky návrhům řešení a konkrétním krokům, ke kterým si dojdete. Koučink ale nepostačí na řešení psychických potíží či dlouhodobých a hlubokých potíží ve vztazích.

Způsob spolupráce

Sezení mohou probíhat buď osobně v  poradně THERAPIA v centru Prahy na adrese Na Poříčí 12, Praha 1, Palác YMCA 5.patro nebo přes Skype, ideálně také s použitím skype kamery, ale není podmínkou.