Párová terapie a poradenství 

 
Párová terapie je vhodná pro všechny páry i manžele, kteří mají ve vztahu  partnerské potíže.

Může se jednat o obtížnou komunikaci, pravidelné konflikty, napětí, krize, neshody v sexuálním životě a jiné potíže.

Cílem sezení je identifikovat problém, naučit se sobě navzájem naslouchat a odnést si nové vzorce chování, které můžete ve vztahu využít.


Způsob spolupráce

Sezení mohou probíhat buď osobně v jedné z našich poboček poradny Therapia v centru Prahy nebo proběhne párová terapie online.

U prvního osobního setkání si můžete vybrat, jestli chcete na první schůzku přijít odděleně a teprve na další společně nebo jestli budete chodit spolu od začátku.

Na prvním sezení si vysvětlujeme pravidla setkávání a pravděpodobnou frekvenci. Můžete si také vybrat, jestli vám postačí hodina nebo potřebujete hodinu a půl.

Párový terapeut je zde v nestranné pozici, není tedy v roli soudce, který rozhodne za vás.
místnost č. 515

4 chyby v párové terapii

Chyba #1: Vyžadovat zlepšení příliš rychle

Jedná se zde o střet nepříjemných emocí v tíživé situaci a potřeby problém co nejrychleji vyřešit. Pokud se však tomuto tlaku poddáme, je velmi pravděpodobné, že během sezení budou zaznívat tvrzení, která nejsou pro terapeutický proces užitečné. Během prvních sezení se budete na terapeutické tempo  naciťovať a bude těžké odhadnout, jaká sdělení a práce se sebou může být efektivní.

Tipy:

  • Zpomalte. Neskákejte partnerovi do řeči a zkuste v sobě pracovat s potřebou jeho argumenty vyvracet.
  • Poslouchejte. Pečlivě poslouchejte a ujistěte se, že dobře rozumíte, co partner nebo terapeut sdělují. Můžete zpětně opakovat to, co jste slyšeli. Tato metoda je velmi cenná. Všichni se pak ujistíme, že jsme na stejné vlně.

Chyba #2: Příliš se spoléhat na terapeuta

Terapeutická sezení jsou o vzájemné spolupráci, kdy vám jsou nabídnuty nové cesty a náhledy, je však na vás, které z nich uvedete do praxe. Otevřená komunikace je velmi cenná.

Chyba #3: Přenášet příliš odpovědnosti za pomalý progres na terapeuta

Máte-li takový pocit, je na místě jej během sezení oslovit. Promluvte si o tom, proč nejsou naplněna vaše očekávání.

Chyba #4: Být na to sám

V párové terapii mají oba z páru stejný prostor na vyjádření. Vyrovnání práv a povinností je ve vzájemné spolupráci, respektu a toleranci velmi důležité. Není dobré přebírat větší díl odpovědnosti za druhého. Cítíte-li se na to sám, oslovte tento pocit během sezení.

RODINNÁ TERAPIE

Co je to rodinná terapie?

 • Princip rodinné terapie vychází z předpokladu, že příznaky duševní poruchy souvisejí nějakým způsobem s rodinným systémem, ve kterém jeden, někdy více členů onemocnělo. Cílem rodinné terapie je napomoci rodině, aby spolu lépe komunikovala a aby byla tato komunikace jasná, srozumitelná a vyjadřovala to, co člověk opravdu vidí, myslí si a cítí. Dalším úkolem rodinné terapie je, aby byly vzájemné vztahy v rodině otevřenější, vřelejší a láskyplnější.
 • Ideální situace v rodině je, když rodiče uznávají své děti a důvěřují jim, podporují je a jsou jim schopni vyjádřit lásku, a děti mohou respektovat a uznávat své rodiče, ctít je, aniž by se přetvařovaly a ponižovaly. Tento stav může nastat, když se každý bude moci svobodně a otevřeně vyjádřit bez obav a strachů.

 

Jak pracuje rodinný terapeut?

 • Rodinný terapeut k tomuto stavu přispívá tak, že každého člena rodiny respektuje, vidí jeho hodnotu, komentuje, co vidí, co si myslí, jaké má z toho pocity, a dotazuje se i ostatních, jak oni to vidí, co si myslí a jak se cítí. Učí rodinné příslušníky vyjadřovat slova vzájemného ocenění, sdělovat ale také slova kritiky spojená s představou, přáním. Také učí sdílet své nejasnosti, záhady, nové informace, ale také své naděje a přání. Terapeut se také snaží nacházet pro všechny přijatelná řešení a hledat možnosti, jak udělat změny, které přispějí k přiblížení se k výše uvedenému ideálnímu stavu.
 • Obecným cílem je zlepšení situace v rodině prostřednictvím zlepšení komunikace a vzájemných vztahů přes lepší porozumění jeden druhému.
 • Způsob spolupráce
 • Proces rodinné terapie začíná prvním kontaktem mezi terapeutem či terapeutickým týmem a rodinou. V několika úvodních sezení vytvářejí kontrakt, společně se zamýšlejí nad motivací k léčbě a nad možnými překážkami v další spolupráci
 • Jednotlivá sezení trvají 60-120 minut a intervaly mezi nimi jsou obvykle 1-6 týdnů.
 • Terapeut se spolu s rodinou věnuje pochopení rodinného systému, vztahů, hranic, komunikace, rituálů atd. a intervenuje v duchu psychoterapeutického přístupu a směru k navození změny v rodině.
 • Terapie bývá, po dohodě s rodinou, ukončena při naplnění počátečního kontraktu, tj. při vymizení nebo zmírnění příznaků a vztahových problémů.

S čím můžete přijít do rodinné terapie?

  • Potíže s dětmi či adolescenty. Nerozumíte si se svými dětmi? Jsou vaše děti v pubertě a odmítají vás?
  • Rozvod a jeho důsledky na rodinu. Pečlivě poslouchejte a ujistěte se, že dobře rozumíte, co partner nebo terapeut sdělují. Můžete zpětně opakovat to, co jste slyšeli. Tato metoda je velmi cenná. Všichni se pak ujistíme, že jsme na stejné vlně.
  • Nepřijetí nového partnera rodiče dětmi. 
  • Konflikty v rodině během rozvodu 
  • Onemocnění v rodině a vliv nemoci na psychiku dětí a partnerů
  • Toxické vztahy prarodičů směrem k rodině
  • a další….