Našla jsem u Vás opravdovost a laskavost
“Chci Vám tedy takto poděkovat za Vaši pomoc a doufám, že se budu se svými starostmi v budoucnu potýkat úspěšně. Jste velice chápavým a nápomocným člověkem na svém místě. Byl jste pro mě zdrojem nové víry ve vlastní síly a povzbuzoval mě svým porozuměním. Našla jsem u Vás opravdovost a laskavost. Jana”