Mgr. Zuzana Ouředníčková

Terapeut, poradce
psychotraumatologie a EMDR

Zuzana nabízí odbornou pomoc v oblasti:

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ – SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ, SEBEREALIZACE
nÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
Stres
KLÍČOVÉ MOMENTY
ZMĚNY
KRIZE
ÚZKOSTI
SMUTEK
DEPRESE
TÉMATA KOMUNIKACE A VZTAHŮ (V RODINĚ, NA PRACOVIŠTI, VE ŠKOLE…)

ZPRACOVÁNÍM ZATĚŽUJÍCÍCH A TRAUMATICKÝCH ZÁŽITKŮ

HLEDÁNÍ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY, ZDROJŮ PRO SPOKOJENÝ A SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor Speciální pedagogika (Mgr.) a dvouletý vzdělávací na praxi zaměřený program Edukační muzikoterapie včetně 40h supervize

Výcvik v krizové intervenci, Psychoterapeutický výcvik v psychotraumatologii a EMDR, Biosyntéza (zákl. část), sebezkušenostní dvouletá gestalt skupina, komplexní muzikoterapeutické vzdělání včetně sebezkušenosti a 120h supervize

Český institut Biosyntézy – Psychoterapeutické minimum, teoretické studium včetně závěrečné zkoušky, 118 hodin

profesní členství v Muzikoterapeutické asociaci České republiky (CZMTA)

členství v Českém institutu pro psychotraumatologii a EMDR

výcviky a kurzy:

Výcvik v TKI, Chatová krizová intervence, Internetové poradenství, Intervizní výcvik, workshop PBSP (Y. Lucká, L. Kobrle), Práce s klientem s HPO (R. Tumlířová), Motivační rozhovory (L. Ottová), Focusing (B. Matějová), Emoční inteligence (Irena Swiecicki), Práce se sny (Gabriela Hope), kurzy muzikoterapie a expresivních terapií – např. Improvizace v muzikoterapii (J. Pazour, M. Lipský), Cesta k harmonii (M. Gerlichová), Práce s hlasem (Z. Vlčínská) atd., Biosyntéza (zákl. část, teorie, sebezkušenost, supervize, 460h ), gestalt skupina pod IVGT 250h, Výcvik v psychotraumatologii a EMDR pod ČIPE + výcvik v EMDR pro práci s dětmi pod SIPE (SK)), průběžná supervize, další specializační kurzy v psychotraumatologii pod vedením českých i zahraničních lektorů a supervizorů (Hana Vojtová, Zuzana Čepelíková, Suzette Boon aj.)

Praxe: soukromá terapeutická praxe a lektorská činnost 7 let, muzikoterapeutka a pedagožka v sociálních službách a školství 20 let – práce s dětmi i rodiči, témata nemocí, ztráty, smyslu života aj., vedení týmu soc. služby 3 roky, vedení muzikoterapeut. skupiny Dílna Eliáš 4 roky, metodička a intevizorka projektu Muzikoterapie u kojenců 3 roky, konzultantka krizové intervence 13 let (LD DKC , Linka Eda), příprava a vedení programu Výcvik v integrativní muzikoterapii 2,5 roku, 10 let dobrovolnictví ve sdružení Letní dům – socio-terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů, 22 let spolupráce se sdružením Rozrazil – tábory pro děti a mladé lidi s postižením

Příběh Zuzany

Už jako dítě jsem ráda poslouchala vyprávění druhých a když se něčím trápili, přemýšlela jsem, co by jim pomohlo. Bavilo mě povídat si s lidmi a poznávat různé pohledy na svět. Občas jsem zažívala absurdní situace, když jsem se kamarádila s lidmi, kteří se mezi sebou kvůli svým názorům nemohli vystát, a já jsem měla dojem, že je všechny chápu :-). Tady asi začala moje cesta k psychoterapii. Mám vrozenou oční vadu, což mi do života také přinášelo různé překážky a výzvy, a následně mi pomáhá soucítit s lidmi, kteří čelí náročným životním situacím.

Zvažovala jsem studium psychologie, nakonec jsem se rozhodla pro speciální pedagogiku, která mi připadala jako zajímavý multidisciplinární obor. Tam jsem se poprvé setkala s muzikoterapií, do které jsem se zamilovala, protože propojovala mou vášeň pro hudbu a terapii. Absolvovala jsem z ní státní zkoušku a od té doby se jí věnuji. Po VŠ jsem 15 let pracovala jako speciální pedagožka a muzikoterapeutka ve stacionáři DAR s dětmi s těžkým postižením a autismem. Tato zkušenost pro mě byla naprosto zásadní a naučila mě skutečnému soucitu a respektu ke každé lidské bytosti. Hodně jsem studovala a využívala neverbální techniky zaměřené na tělo a smysly, které umožňují hlubší kontakt i s lidmi nekomunikujícími běžným způsobem. Tyto zkušenosti jsem průběžně integrovala do práce s “běžnou zdravou populací”. Opakovaně jsem si ověřovala, jak často klademe důraz na myšlení, rozum, hlavu … a zapomínáme na tělo a emoce, což nám působí nejrůznější psychické i somatické potíže a neumožňuje dobrý kontakt s druhými. Např. při kurzu pro učitelky, které se chtěly naučit uvolňující masáž pro postižené děti, jsem se zeptala: “Kdo z vás má rád masáže?” Kladné odpovědi byly 2 z 10. Zbytek týmu řekl, že dotyky vlastně nemusí, ale dětem by masáž dělat chtěly, protože to potřebují. Následovala debata, co předáváme dotykem, který sami nemáme rádi… Tyto situace mi ukázaly, co mě nejvíc baví a je nejspíš mým posláním: pomáhat lidem, aby byli v dobrém kontaktu sami se sebou, rozuměli svým motivacím, uměli je oddělit od nároků okolí, a dělali to, co je skutečně naplňuje.

Vedle pedagogické práce jsem od roku 2004 působila jako konzultantka krizové intervence na krizových linkách a od roku 2014 vedu muzikoterapeutické a seberozvojové kurzy pro odborníky i veřejnost a rozvíjím terapeutickou praxi. Mimo jiné nabízím také zpracování traumatických zážitků a odbourávání stresové zátěže pomocí metody EMDR. Tato metoda je založena na respektujícím a laskavém přístupu, díky kterému se dají léčit i velmi těžká a stará zranění. Terapeutická práce mě naplňuje a těší.

Ráda Vás budu s respektem provázet na Vaší životní cestě!