Skype konzultace - poradenství

Koučink – skype poradenství

Skype konzultaci na koučink či psychoterapeuticko poradenské sezení můžete využít přímo z vašeho domova nebo z ciziny. Je to nabídka pro všechny, kteří se z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí dostavit osobně. Hovor přes skype je zdarma, platí se pouze sazba za hodinové poradenství. Ideální je Skype hovor s využitím web kamery, ale můžeme hovořit i bez ní.

Skype konzultace můžeme také využívat v případě vaší nemoci, nachlazení, kdy o hovor stojíte, ale nemůžete se dostavit.

ROZHODLI JSTE SE PRO SKYPE KONZULTACI?

MODERNÍ ZPŮSOB TERAPIE

V západních zemích se Skype terapie těší velké oblibě. Mnoho lidí, kteří jsou příliš zaneprázdnění nebo jim plachá povaha nedovolí terapeuta navštívit, může využít terapeutické léčby, která je časově méně náročná a efektivní.“

 JSTE ZANEPRÁZDNĚNÍ

Skype konzultace vám ušetří čas na dojíždění

DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ

Během Skype rozhovoru se vám bude terapeut maximálně věnovat a intimitu prostředí v rámci své kanceláře vždy bezpečně zajistí.

VYTVOŘTE SOUKROMÍ I VE SVÉM PROSTŘEDÍ

Ačkoliv je kancelář terapeuta zajištěna způsobem, aby byla zachována důvěrnost a soukromí, je potřeba, abyste dostatečnou míru soukromí během sezení zajistili i ve svém prostředí. Není dobré, aby vás během Skype konzultace někdo nevyrušoval.

Poradenství, individuální terapie přes Skype

Skype konzultace můžete využívat i v případě zájmu o psychterapeuticko poradenské sezení.

Pokud se nemůžete nebo nechcete dostavit osobně nebo pobýváte v cizině, využijte skype poradenství. Hovor přes skype je zdarma, platíte pouze za hodinu terapie. Setkávání po skypu může probíhat dlouhodobě, s frekvencí 2x až 4x za měsíc nebo krátkodobě podle vašich potřeb.

Skype konzultace - poradenství

Skype konzultace - poradenství

Párová terapie přes Skype

Skype poradenství můžete využít také pro párové poradenství.

První setkání můžete využít buď odděleně nebo společně. Spolupráce přes skype může být dlouhodobá či krátkodobá. Obvyklá frekvence setkávání je 2x až 4x za měsíc. Skype hovor je zdarma, platíte pouze za hodinu párového sezení.