PhDr. et Mgr. Michaela Hrabovská

Terapeutka, psycholožka, poradkyně, sociální pedagožka se zaměřením na etopedii
Rogerovská psychoterapie

Michaela nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Úzkosti, deprese, stres, vztahové problémy (partnerské / rodinné / profesní), hledání místa v životě,
životní změny, rozchody/rozvody, nízké sebevědomí, zkreslené vnímání sebe sama a sebepojetí,
poruchy chování, problémy s otěhotněním, život s epilepsií.

Jak Michaela pracuje:

Při své práci terapeuta využívám zejména metody přístupu zaměřeného na člověka (PCA), jež mi je svým nedirektivním přístupem a hodnotami lidsky nejbližší. Pro své klienty se vždy snažím vytvořit důvěrné, autentické a bezpodmínečně přijímací prostředí, které umožňuje probudit ozdravnou sílu v člověku samotném. Pomocí tohoto přístupu pomáhám klientům při vztahových problémech, zkresleném sebepojetí, nízkém sebevědomí či hledání smyslu života. Dále také při pocitech úzkosti, smutku či deprese.
Současně se specializuji na problémy s otěhotněním, poruchách chování u dětí či problémy, které přináší život s epilepsií.

Vzdělání a zkušenosti

Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dosažený titul PhDr.), Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (dosažený titul Mgr.)

Výcvik:

Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeném na člověka, dle Carla Rogerse,
akreditovanou pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností ČLS JEP – celkový rozsah 720 hodin.
40 hodin individuální terapie.

Supervize:

Individuální supervize navazující na absolvovaný výcvik v přístupu zaměřeném na člověka.

Praxe a stáže:

5 let praxe jako psycholog a poradce v soukromých klinických laboratořích, individuální
poradenství.

Kurzy

Akreditovaný kvalifikační kurz – Psycholog ve zdravotnictví.

Příběh Michaely

Studium psychologie byla pro mě jasná volba již během studia na gymnáziu. Přesto mě přivýdělek během vysokoškolských studií nejprve nasměroval do oblasti HR a personalistiky, které jsem se neplánovaně věnovala několik let. Nicméně práce s lidmi zejména v pomáhajících profesích mě vždy lákala a naplňovala. A protože jsem se na psychologii napoprvé nedostala, zvolila studium sociální pedagogiky se zaměřením na etopedii, která se věnuje lidem s poruchami chování. Zde jsem se poprvé setkala s přístupem zaměřeným na člověka (PCA), který mě významně oslovil. Proto jsem se po absolvování jednooborového studia psychologie, přihlásila do psychoterapeutického výcviku právě v PCA, který je mi svou koncepcí velice blízký a to nejen v profesním, ale taktéž v osobním životě. V daném přístupu terapeut pracuje s ozdravnou tendencí v člověku samotném. Vychází z bezpodmínečného přijetí klienta, podporuje jeho autenticitu a vyjadřuje mu maximální míru empatie. Při své práci terapeutky se vždy snažím s každým klientem pracovat s respektem k jeho individuálním potřebám a jeho osobnímu vidění světa, neboť každý z nás je jedinečný.