Mgr. Michaela Zborníková

Mgr. Michaela Zborníková

Poradce
Logoterapie a existenciální analýza

Michaela nabízí odbornou pomoc v oblasti:

SYNDROM VYHOŘENÍ, PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRESEM

MANIPULACE, NASTAVENÍ OSOBNÍCH HRANIC

SMYSL ŽIVOTA, SEBEROZVOJ

ASERTIVITA A KOMUNIKACE VE VZTAZÍCH

SEBEVĚDOMÍ, VLASTNÍ HODNOTA

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

KOUČINK V PROFESNÍ ROVINĚ, NESPOKOJENOST V PRÁCI/PŘI STUDIU

Vzdělání a zkušenosti

Dvouoborové studium filosofie a německé filologie na filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, roční studium na FU Berlin, Německo

Dále pětiletý psychoterapeutický výcvik: logoterapie a existenciální analýza (SLEA Praha: I. Zvánovcová, J. Hučín – vzdělávací program Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP))

Supervize: Individuální terapeutická supervize v logoterapeutickém směru (SLEA Praha)

Kurzy:

Hněv a jeho zvládání (Mgr. Petr Horák), Psychologie zdraví a nemoci (Mgr. Martin Kupka, Ph.D.), Psychologie agresivity a destruktivity (PhDr. Olga Pechová, Ph.D.), Phänomenologische Zugänge (FU Berlin, Německo), Mysl, tělo a řeč (Mgr. Pavel Němčík), Terapie tancem, dechová cvičení a mindfulness (FF UP Olomouc), Kyberšikana (prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.), Smrt a konečnost (Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.), Logika a argumentace (Mgr. Karel Šebela, Ph.D.), Úvod do fenomenologie (Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.), překlady psychoterapeutických/psychologických textů z němčiny (SLEA Praha)

Praxe:

8 let praxe v nadnárodních korporátech: lektorování a koučink (soft skills, asertivita a komunikace, seberozvojová témata, práce s emoční inteligencí, poradenství), v posledních letech externí poradenství: individuální sezení (stres a syndrom vyhoření, manipulace a komunikace v osobních vztazích a na pracovišti, seberozvoj a práce s vlastní hodnotou a sebevědomím, poznání a přijetí sebe sama, techniky porozumění a zpracování emocí)

Příběh Michaely

„Kdo ví proč, zvládne jakékoli jak.“ F. Nietzsche

Jmenuji se Michaela a vítám vás na mém osobním profilu. Terapeutická sezení jsou pro každého z nás možností, jak se zastavit a upřímnou a poctivou prací se podívat do sebe sama – porozumět svému chování a emocím a zjistit, že právě člověk sám je tím, kdo může řídit a měnit svůj svět. Život každého jedince vnímám jako obrovský dar, a proto má dle mě smysl klást si otázku, zda je člověk šťastný, jak to vůbec pozná a zda chce takto doopravdy žít.

Mě samotnou od mládí provázela snaha porozumět tomu na základě čeho si doopravdy volíme svoji životní cestu. Teoretická studia filosofie a jazyků z knih ovšem uspokojila moji touhu po poznání pouze částečně. Nakonec mě nejvíce naplnila práce s lidmi v každodenní praxi ve firmách. Během mnohaleté praxe lektorování jsem měla příležitost sledovat a doprovázet lidi, kterým osobní rozvoj a porozumění sobě sama zásadně ovlivnilo jak spokojenost v soukromém životě, tak naplnění a seberealizaci v pracovní sféře. Opakovaně jsem si stvrdila, že životní příběh a podmínky rozvoje každého člověka jsou zcela jedinečné, a proto je třeba s zacházet s nimi individuálně a citlivě i na terapii.

Nabízím vám porozumění a podporu na cestě vašeho seberozvoje a zvládání životních krizí. Věřím, že na sezeních lze vytvořit bezpečné a laskavé prostředí pro sdílení všeho, co s sebou život přináší. V oblasti lidského prožívání neexistuje nějaké „dobře nebo špatně“, každý z nás si s sebou nese svoje trápení, strachy a traumata. Velmi mě těší sledovat, jak může každý člověk v průběhu terapie vykročit do změny a stát se tím, kým opravdu chce. Jsem přesvědčená, že jednou z nejkrásnějších věcí je žít autentický život dle vlastních představ a potřeb a stávat se vyzrálou osobností.

Ráda vás na této cestě budu doprovázet.