Mgr. Martin Šimeček

Poradce, terapeut
Logoterapie & existenciální analýza

Martin nabízí odbornou pomoc v oblasti:

ÚZKOSTI

STRACHU

DEPRESE

SYNDROMU VYHOŘENÍ

UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ

SVOBODY

NASTAVOVÁNÍ HRANIC

POROZUMĚNÍ EMOCÍM A JEJICH REGULACI

EFEKTIVNÍ MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Mgr. obor Adiktologie, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Výcvik: Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA – PhDr. Dana Krausová a Mgr. Alena Vítová). Výcvik splňuje kritéria Evropské psychoterapeutické asociace pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody a je certifikovaný u české psychoterapeutické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Kurzy: Case Management, akreditováno MPSV, Hraniční porucha na vlastní kůži, akreditováno MPSV, Skills training Essentials in Dialectiv Behavior Therapy, London

Praxe: 7 let terapeutické praxe pod supervizí

Supervize: Skupinová a individuální terapeutická supervize ve směru Logoterapie a existenciální analýza (SLEA Praha)

Příběh Martina

Psychoterapii vnímám jako jedinečné setkání dvou lidí, s důrazem na vztah, bezpečí, péči a porozumění a jsem rád, že mohu být citlivým průvodcem na této cestě. Na střední jsem ještě chodil na průmyslovku, ale už během studia mi došlo, že se spíš než strojům chci věnovat lidem. A protože mě za všeho nejvíc zajímalo, jak funguje lidský mozek, prožívání nebo trauma, rozhodl jsem se studovat adiktologii. Mix zdravotní, sociální i psychologické
problematiky mě k práci terapeuta nasměroval.

Po škole jsem začal pracovat v psychiatrické ambulanci a zjistil, že potřebuju mnohem hlubší vhled do lidské duše, a tak jsem nastoupil do psychoterapeutického výcviku. Zároveň pracuji v neziskovém sektoru v doléčovacím centru, kde se setkávám s různými druhy klientů s různými obtížemi a příběhy, kde hlavním pracovním nástrojem je individuální a skupinová psychoterapie.