Mgr. Kateřina Kroupová

Mgr. Kateřina Kroupová

Terapeut, poradce
Systemický přístup

Kateřina nabízí odbornou pomoc v oblasti:

úzkost
Osobní rozvoj
životní změny
ženská témata
Problémy ve vztazích
nalezání vlastních zdrojů
Pracovní problémy
stres
nácvik relaxací

Vzdělání a zkušenosti

Obor Sociální a mediální komunikace Univerzita Jana Amose Komenského (Mgr.)

Kurzy a výcviky:

Psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii Miltona H. Ericksona (Institut HERMÉS Praha, MUDr. F. Matuška) – 800 hodin

Výcvik v systemické supervizi a koučování (Institut HERMÉS Praha, MUDr. F. Matuška) – 500 hodin

Psychologické vzdělání pro psychoterapeuty absolvuji v Českém institutu biosyntézy akreditovaném Evropskou asociací pro psychoterapeuty (EAP)

Výcvik v krizové intervenci tváří v tvář (Remedium) – 142 hodin

Koučovací výcvik (Koučink Centrum s.r.o.) – 94 hodin

Mindfulness 8týdenní program (Jan Honzík, PhD.)

Práce s imaginací, symboly a tělesným prožíváním v poradenském procesu (Coachingplus, Bratislava)

Příběh Kateřiny