Mgr. Jan Žídek

Terapeut, poradce, psycholog
Daseinsanalytický přístup

Honza nabízí odbornou pomoc v oblasti:

INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÁ TERAPIE

DEPRESE A ÚZKOSTI, NÍZKÁ SEBEDŮVĚRA, POTÍŽE SPOJENÉ SE STRESEM

PROBLEMATIKA SPOJENÁ S NADUŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK

VZTAHOVÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA, ZMĚNA KOMUNIKAČNÍCH STEREOTYPŮ

POCITY ZTRÁTY SMYSLU A ŽIVOTNÍ NESPOKOJENOSTI

PRACOVNÍ VYHOŘENÍ

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání:

  • Magisterské studium, PVŠPS, Psychologie, rok ukončení: 2022
  • Bakalářské studium, PVŠPS, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, rok ukončení: 2012

Kurzy a výcviky: 

  • Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (Mgr. Rut Dvořáková, Mgr. Petr Ptáček)
  • Terapie partnerského vztahu, LIRTAPS, s.r.o. (Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová)
  • Výcvik v motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup Ph.D.)
  • Odborný kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
  • Odborný kurz práce s lidmi, kteří se sebepoškozují (Sheila Haugh, M.A.)
  • Seminář Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
  • Rodinná diagnostika a terapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.), Dramatizační metody v psychoterapii (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
  • Dramatizační metody v psychoterapii (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Praxe a stáže:

2016 – současnost
Soukromá terapeutická praxe (individuální, párová)

2016 – 2017
Sociální pracovník  –  Nový Prostor, z. ú., 

2011 – 2015
Terapeut motivačních skupin v oblasti drogových závislostí  –  Denní stacionář, Sananim z. ú.

2010 – 2011
Odborný asistent tréninkového programu pro lidi s mentálním postižením  –  Kavárna Vesmírna, Máme otevřeno? o. s.

Supervize:

PhDr. Eva Tošnerová a Mgr. Bc. Michal Slaninka, Ph.D.

Příběh honzy

Nabízím Vám odbornou pomoc a podporu při zvládání Vašich osobních obtíží. Aktuálně mám za sebou více než 10 let psychoterapeutické a poradenské praxe, zkušenosti jsem sbíral především v léčbě zaměřené na pomoc lidem užívajících návykové látky, od roku 2016 se již věnuji hlavně poskytování individuální terapie.

Psychoterapii vnímám jako cestu k nalézání vnitřní svobody, otevřenosti, odvahy a většího pochopení a přijetí sebe sama i druhých. Osobně považuji za nesmírně důležité, aby potřebné změny a úlevy nedosahoval člověk pouze za zavřenými dveřmi terapeutické místnosti, ale aby si schopnost postavit se svým životním výzvám odnášel s sebou domů. Je mi jasné, že prožívání a osobní příběh každého člověka, který se odhodlá přijít na své první sezení, je jedinečný a proto se také každou terapii snažím „šít na míru“.

Přeji Vám mnoho sil a držím palce.