MgA. VÁCLAVA KŘESADLOVÁ, Ph.D.

Individuální a párová terapeutka, dramaterapeutka, vysokoškolská pedagožka

Václava nabízí odbornou pomoc v oblasti:

PSYCHICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE
SYMBOLY, SNY, IMAGINACE
OSOBNÍ PROJEV
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIE

Specializace: hledání smyslu života, práce s pocity prázdnoty a beznaděje, poradenství a terapie úzkostí, deprese či stresu, osobnostní rozvoj, technika Pískoviště – Sand Play

V naší psychoterapeutické poradně vám pomůžeme: při pocitech úzkosti, deprese, smutku, strachu, bezmoci, osamění, nepřijetí či méněcennosti. Řešíme s klienty vztahové problémy v partnerství, přátelství i rodině. Pomáháme zvyšovat sebevědomí a nacházet smysl života. Při osobním rozvoji dostáváte v poradně podporu, abyste nalezli, co vás v životě baví a naplňuje a cítili se v životě šťastní.

Dosažené vzdělání

Divadelní akademie múzických umění, obory Výchovná dramatika a Autorská tvorba a pedagogika.

Výcviky a kurzy: Výcvik ČSAP – výcvik zaměřený na analytickou psychologii – čtyřletý výukový program, 500hodin sebezkušenosti a 100 hodin supervize (nyní – po kolokviální zkoušce s naplněnou sebezkušeností)

Semináře: Od fragmentace k integraci PhDr.Ivona Lucká – 32 výukových hodin, Trauma a jeho terapie: PhDr. Ivona Lucká – teoretický seminář – 20 výukových hodin. Terapie a dramaterapie s pěstouny a dětmi v pěstounské péči. Motivační rozhovory – pomáhání klientům se změnit – sebezkušenostní výcvik (70hodin)

Doporučení od klienta

„K Václavě jsem začal chodit ve velmi těžkém a nepřehledném období mého života (partnerská krize) spíše hrou osudu. Po prvním setkání jsem byl poněkud vyveden z míry, neboť jsem zažil terapii s někým „z jiného těsta“ než já a přesto jsem se cítil velmi dobře a spojení důvěry proběhlo téměř okamžitě. Napodruhé se potvrdilo, že to nebyl omyl a že Václavka bude skvělý terapeut, který dokáže člověka podpořit, když se cítí slabý a zároveň ho nasměrovat k věcem, které uhýbají zraku, přesto jsou však zásadní. Po jedna a půl roce jsem terapii zakončil, neboť mi pomohla dostat se přes vztahový roller-coaster a konečně pochopit, že není třeba hledat chyby pouze na sobě a že i já mám svoji cenu. Díky jí za to!“ – Z.

Práce se symboly – sny, imaginace, pohlednice, symbolon

Příběh Václavy

Má cesta k terapii byla zdánlivě klikatá, přestože zájem o psychologii a hlubší porozumění druhým lidem byl u mě od dětství zřejmý. Původně jsem se zaměřila na divadlo a pedagogiku, ale v roce 2001 se stalo pro mě něco mimo očekávání. Byla jsem přizvaná do komunity pro drogově závislé, abych vytvořila divadelní projekt, který se pěkně podařil. Navíc se ukázalo, že má přítomnost klientům komunity velmi svědčí. Bylo to pro mě vůbec první setkání s terapií a myslím, že jsem se tak dotkla nějaké své přirozenosti, o které jsem do té doby neměla tušení. Nakonec jsem jako terapeut pracovala v komunitě 13let. Velmi mě tato práce zajímala, poznávala jsem, co obnáší. Učila se z poměrně náročné praxe a současně jsem si dodělávala i nutné vzdělání. Když jsem procházela hlubinně analytickým výcvikem a získávala zkušenosti z vlastního procesu změn, došlo mi, že jsem objevila chybějící článek k tomu, co jsem doposud dělala. Terapeutický přístup mi přinesl nové souvislosti, do mé stávající reality. V terapeutické praxi jsem začala poznávat sílu dialogu pro uzdravení a osobní změnu. Díky profesi psychoterapeuta se setkávám s lidmi v různých životních situacích, společně přemýšlíme nad jejich životním příběhem, znovu objevujeme smysl života po těžkých událostech nebo se věnujeme jejich dalším možnostem rozvoje. Je to práce, která mě naplňuje a často velmi inspiruje.