MgA. Bohunka Kachlická

Poradce, terapeut
Hlubinně analytický výcvik – Analytická psychologie C.G. Junga

Bohunka nabízí odbornou pomoc v oblasti:

STRACH, ÚZKOSTI, DEPRESE

PARTNERSKÁ A RODIČOVSKÁ TÉMATA

SMUTEK, OSAMĚNÍ, KRIZE, ZTRÁTA

ODCIZENÍ, SEXUALITA

PROCES ZMĚNY, VÝVOJOVÁ TÉMATA / PŘECHOD DO DALŠÍ ŽIVOTNÍ FÁZE

SEBEPŘIJETÍ, SEBEVĚDMÍ, SEBEROZVOJ

SMYSL ŽIVOTA, A TAKY COKOLIV DALŠÍHO, CO NÁM PŘIJDE DO CESTY

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání:

Janáčkova akademie múzických umění

Výcvik: 

  • Výcvik ČSAP – výcvik zaměřený na analytickou psychologii Carla Gustava Junga – čtyřletý výukový program, 500 hodin sebezkušenosti a 100 hodin supervize (nyní – splněna teoretická i sebezkušenostní část výcviku).

Kurzy: 

  • Výcvik v telefonické krizové intervenci – Linka Bezpečí
  • Výcvik v koučování – Radvan Bahbouh (QED)
  • Kurz krizové intervence – PhDr. Ludvík Běťák
  • Téměř 7 let navštěvuji 2 ročně víkendové semináře PhDr. Běťáka na práci se sny a symbolickým materiálem (např. Strom – snový strom).

Praxe, stáže: 

  • Stáž v komunitě pro lidi s poruchou osobnosti – Kaleidoskop
  • Koterapeut v terapeutické skupině pro pacienty s psychotickými poruchami, bipolární poruchou a jinými patologiemi provázející závislosti na alkoholu a drogách – Psychiatrická léčebna Bohnice
  • Vedení arteterapie pro lidi s mentálním znevýhodněním – Společnost Duha

Členství: 

Příběh Bohunky

Moje cesta za tajemstvím lidského příběhu začala studiem na Janáčkově akademii múzických umění, kde jsem studovala herectví – tedy mimo jiné i psychologii divadelnich postav, zdroje jejich chování, motivace, jejich naplňování osudu i souboj s ním. Po ukončení studia a nedlouhé kariéře následovaly nejrůznější životní odbočky, zastávky i slepé uličky, abych se pak znovu dostala k potřebě vyznat se, porozumět a přijmout. Najednou nebylo potřeba jít dál, ale hlouběji. Začala jsem výcvikem v koučování a ten probudil další zvědavost a touhu pátrat po původu našich nejhlubších motivací, obran, strategií… Výcvik v Analytické psychologii mě zavedl k širokému vesmíru našeho nevědomí, a ke způsobu jak přivést jeho tajuplný obsah na světlo světa, kde je možné mu porozumět a pracovat s ním. Také mě naučil ocenit absolutní jedinečnost každého z nás a nekonečně rozšířil můj osobní svět o duši a příběh každého člověka, s nímž jsem měla čest pracovat. I proto jsem část své práce věnovala lidem s vážným psychickým onemocnění nebo mentálním znevýhodněním. Svým klientům nabízím terapeutický vztah, založený na bezpodmínečné důvěře, respektu, bezpečí a snaze o maximální porozumění. Spolu vytváříme mikrosvět, v němž lze nahlas pojmenovat to, co předtím nemohlo jít ven, ale přesto mělo být vysloveno.