Ing. Bc. Martin Škurla

Poradce, terapeut
Transakční analýza

Martin nabízí odbornou pomoc v oblasti:

EMOČNÍ PROBLÉMY

ÚZKOST, STRACH, STRES

SEBEVĚDOMÍ, SEBEROZVOJ

SMUTEK A ZTRÁTA, OSAMĚNÍ

OBTÍŽE VE VZTAZÍCH

KOMUNIKACE VE VZTAZÍCH

MANIPULACE

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání:

 • 2022 – současnost: Magisterské studium, PVŠPS, Psychologie
 • 2019 – 2022: Bakalářské studium, PVŠPS, Psychologie
 • 2006 – 2012: Inženýrské studium, TUKE, Informatika

Výcvik: 

 • 2023 – současnost: Postgraduate Training Program (Southeast Institute, USA)
 • 2023 – současnost: TA Psychotherapy Advanced Training (Berne Institute, UK)
 • 2023: Mastering Redecision Therapy (36 h, Southeast Institute, USA)
 • 2022 – 2023: Applied Transactional Analysis in Clinical Practice (60 h, Link Centre, UK)
 • 2021 – 2022: Pokročilý výcvik v Transakční analýze (60 h, ČITA, ČR)
 • 2018 – 2020: Základní systematický výcvik v Transakční analýze (200 h, ČATA, ČR)
 • 2018 – 2020: Psychoterapeutické minimum (112 h, ČIB, ČR)
 • 2019: Výcvik v telefonické krizové intervenci (140 h, Linka Bezpečí, ČR)

Kurzy: 

 • 2023: The Vital Skill of Clinical Assessment (Conexxus Institute, UK)
 • 2023: Life Script (Southeast Institute, USA)
 • 2023: Personality Focused Treatment (Southeast Institute, USA)
 • 2023: Advanced Counselling Skills (Berne Institute, UK)
 • 2023: Psychoterapie z pohledu klientů (Instep Academy, ČR)
 • 2022: Psychosociální poradenství – vedení poradenského rozhovoru 2 (PVŠPS, ČR)
 • 2022: Psychologie a patologie lidské sexuality (PVŠPS, ČR)
 • 2021: Vztahová analýza – moderní škola TA (ČATA, ČR)
 • 2021: Dramatizační metody v psychoterapii (PVŠPS, ČR)
 • 2021: Psychosociální poradenství – vedení poradenského rozhovoru 1 (PVŠPS, ČR)
 • 2021: Poruchy osobnosti a KBT (PVŠPS, ČR)
 • 2020: Burnout syndróm (ČATA, ČR)
 • 2020: Manuál skupinové terapie (Instep Academy, ČR)
 • 2020: Strukturované metody Logoterapie (PVŠPS, ČR)
 • 2020: Gestalt terapie – poznávání sebe a druhých (PVŠPS, ČR)
 • 2019: Práce s klientem v akutní krizi (Linka Bezpečí, ČR)
 • 2019: Moc, pomoc, bezmoc (Linka Bezpečí, ČR)
 • 2019: Úvod do přístupu zaměřeného na člověka (PCA institut Brno, ČR)
 • 2019: Racionálně – emotivně – behaviorální terapie A. Ellise (PVŠPS, ČR)
 • 2018: Efektívny pomáhajúci rozhovor (Coaching Plus, SR)
 • 2018 – 2019: Výchova bez poražených (Gordon Institut, ČR)
 • 2017: Problematika úzkosti a úzkostných poruch (Fokus, ČR)
 • 2017: Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru (Fokus, ČR)
 • 2017: Zvládání emocí vnitřně a v interakcích (Fokus, ČR)
 • 2017: Komunikace s člověkem s depresí (Fokus, ČR)

Praxe, stáže: 

 • 2023: Frakcionovaný stacionář (ESET, Praha)
 • 2022: Doléčovací centrum pro drogově závislé (Magdaléna, Praha)
 • 2021: Denní stacionář pro úzkostní a depresivní poruchy (ESET, Praha)
 • 2020 – 2021: Dětská psychoterapeutická skupina (ESET, Praha)
 • 2020: Dětské detoxikační centrum (NMSKB, Praha)
 • 2020: KBT psychoterapeutická skupina (Psychosomatická klinika, Praha)
 • 2020: Stacionář pro drogově závislé (Sananim, Praha)

Supervize: 

 • Renata Novobilská PTSTA-C (Praha, ČR)
 • Jessica D’Andrea CTA-P (Chapel Hill, North Carolina, USA)
 • Vann Joines TSTA-P  (Chapel Hill, North Carolina, USA)

Členství: 

Příběh Martina

O MNE: Pamätám si na ten pocit pred 5 rokmi, kedy v mojom živote akoby niečo chýbalo. Tušil som, že niečo nie je v poriadku, ale súčasne som nevedel, v čom je problém. Potreboval som niekoho, s kým by som mohol hovoriť o veciach, ktoré ma trápia a ktoré sa mi opakujú.

Potreboval som pomocnú ruku niekoho, kto ma nebude súdiť, nebude kritizovať, diagnostikovať a hodnotiť, nebude mi dávať chytré rady a nebude sa vyvyšovať, že je niekto viac. Potreboval som miesto kde budem mať istotu, že o tom čo si povieme sa nikto iný nedozvie.

Pred 6 rokmi som pomaly začal meniť svoje životné zameranie a vydal som sa cestou štúdia psychológie a následne psychoterapie. Pomohlo mi to viac porozumieť sebe a druhým ľuďom. A dnes to, čo som vtedy sám potreboval, poskytujem klientom v priebehu terapeutickej spolupráce.

TRANSAKČNÁ ANALÝZA: Cieľom autora Transakčnej analýzy bolo vytvoriť terapeutický smer, ktorý by bol veľmi zrozumiteľný pre bežného človeka a dokonca i pre 8-ročné dieťa. Preto používame bežné hovorové pojmy ako rodič, dospelý, dieťa, hra a životný scenár. Zrozumiteľnosť umožňuje klientovi pochopiť prečo sa klientovi veci dejú tak, ako sa dejú. Porozumenie situácie následne umožňuje klientovi podniknúť v živote pozitívne zmeny.

AKO PRACUJEM: Môj prístup ku klientom vychádza z výcviku a filozofie Transakčnej analýzy, ktorá je postavená na základoch:

– humanizmu (ľudia sú z podstaty dobré a hodnotné bytosti a sú v poriadku takí, akí sú),

– psychodynamiky (minulosť nás často ovplyvňuje tak, že si to neuvedomujeme).

V terapii budeme pracovať na definovanom cieli/zámere. Tento cieľ v priebehu terapie priebežne vyhodnocujeme, upravujeme a po jeho dosiahnutí definujeme nový cieľ. V terapii nemusíme pracovať s minulosťou (nie každý klient to potrebuje alebo chce). V terapii ale budeme určite pracovať s prítomnosťou (čo prežívam, ako premýšľam a akú mám tendenciu jednať).

V terapii je veľmi dôležitý spoločný vzťah. Terapeut by nemal byť neprístupný, kritizujúci alebo v pozícii autority, ale má byť naopak ľudský. Preto pracujem s klientmi s rešpektom, bez ohľadu na to, čo spravili v minulosti. Každý klient má jedinečný životný príbeh a ľudské trápenie a obtiaže sú často normálnou odozvou na nenormálne okolnosti.

CIELE TERAPIE: Cieľom transakčnej analýzy je:

 1. znížiť intenzitu a frekvenciu nepríjemných pocitov (smútok, osamelosť, zúfalstvo, plač, hnev, úzkosť, panické ataky, depresívne naladenie …),
 2. stať sa viac sám sebou a podľa toho jednať,
 3. zlepšiť schopnosť vytvárať dôverné a nekonfliktné vzťahy,
 4. oslobodiť sa od negatívnych následkov svojej minulosti.

Každý z nás potrebuje neskreslene vnímať svoje možnosti a riešiť problémy v prítomnosti (dospelý), ale súčasne sa tešiť z maličností a mať vnútorný elán a radosť (dieťa) a súčasne sa vedieť za seba postaviť, stanoviť si hranice a v prípade tažkostí sa o druhých postarať (rodič).