Příspěvky

Ona je závislá, on je chladný

Když rodičovská láska dusí

Dovolte svým dětem někdy vás odmítat. Pak budou v dospělosti schopné říci ne, aniž by měly pocit, že tím někomu ublíží nebo na sebe přivolají trest.

Read more