Emocionální manipulátoři nikdy bez vlastního prospěchu neuznají, že je něco jejich vina

Vždy je viník mimo něj a ve většině případů to bohužel budete vy. Je-li manipulátor hrubý, naštvaný, rozrušený, jste vinen za nepřiměřené očekávání nebo jste jeho náladu způsobil. Emocionální manipulátor nezodpovídá za nic.