Mgr. Radek Hodoval

Mgr. Radek Hodoval

Logoterapeut a existenciální analýza

Radek nabízí odbornou pomoc v oblasti:

DEPRESE
ÚZKOST
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
ZÁVISLOSTI
PORUCHY OSOBNOSTI
ZTRÁTA
SMYSL ŽIVOTA

Příběh Radka

Jmenuji se Radek Hodoval a nabízím Vám pomoc při Vašich aktuálních životních potížích, jako jsou prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života. Terapeutický proces je veden tak, aby pomohl ke zlepšení kvality Vašeho života, k lepšímu sebepoznání i k porozumění Vašemu okolí a k plnějšímu zapojení se do života. V terapeutickém procesu vidím jako důležité vnímat jedinečnost klientů a ve vzájemném dialogu přizpůsobovat proces jejich potřebám. Při práci používám psychoterapeutický přístup existenciální analýzy a logoterapie, ve kterém mám psychoterapeutický výcvik.

Dosažené vzdělání

Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Kurzy a výcviky: psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA, o. s.), Základy krizové intervence, Kurz práce s agresivním klientem.

Supervize: Individuální terapeutická supervize v daseinsanalytickém směru.

Praxe a stáže: Terapeut v terapeutické komunitě pro poruchy osobnosti, školní psycholog, terapeut v dětském domově se školou, terapeut v kontaktním centru pro drogově závislé, dlouhodobá stáž v psychiatrické nemocnici (oddělení závislostí, psychoterapeutické oddělení, oddělení neklidu) a v hospici. Dále stáže v pedagogicko-psychologické poradně či poradensko-konzultační společnosti.