Pohlednice, terapeutická technika, při které myslíte v obrazech

Pro tuto techniku se používá větší množství pohlednic a klient se pokouší pomocí nich projevit odpovědi na některé otázky, vyjádřit pocity, o kterých se obtížně mluví nebo znázornit důležité postavy svého života a vztah k nim. Většinou tato technika přichází „ke slovu“ v momentech, kdy samotná slova nestačí na téma, které bylo v terapeutickém procesu osloveno. Někdy se s pohlednicemi pracuje jako s podpůrnou technikou pro porozumění snům nebo různým projekcím či afektům.