PhDr. Zuzana Malaniuková

Terapeut, poradce

Zuzana nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Deprese
Úzkost
Stres
krize
rodinné vztahy
partnerské vztahy
vyhoření
osobní rozvoj

Vzdělání a zkušenosti

Rigorózní studium: Sociální práce – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Magisterské studium: Sociální práce – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Zaměření na psychosociální pomoc a krizovou intervenci

Kurzy a výcviky:

2021 Somatická psychoterapie (CPSB,ŠPANĚLSKO)

2020 Komplexní terapie PTSD (USA)

2019 Školení Lékařský Case Management (Aspire2BU, USA)

2018 Výcvik Základní krizová intervence (Remedium, ČESKÁ REPUBLIKA)

2018 Manipulativní chování a jak se mu bránit (APSS, ČESKÁ REPUBLIKA)

2011 Terapie problémového chování (Nautis z.ú., ČESKÁ REPUBLIKA

Příběh Zuzany

K terapii jsem směřovala již od svých školních let, kdy jsem začala pracovat s dětmi s autismem a jejich rodinami. Práce s lidmi mě nadchla a naplňovala, a proto jsem šla studovat sociální práci. Již v průběhu studia jsem se i díky jedné úžasné psychoterapeutce začala více profilovat směrem k terapii, psychosociální práci a krizové intervenci.

Můj život je nomádský. Velice ráda poznávám svět, nové lidi a nové kultury. To mě v mé práci velice obohacuje a otevírá mi to oči. Nejdříve jsem chvíli bydlela v Londýně, kde jsem pracovala s lidmi s tělesným postižením. Poté jsem žila 3 roky ve Washingtonu, D. C, kde jsem měla úžasnou příležitost pracovat s mladistvými z nízkopříjmových a znevýhodněných rodin. Tato zkušenost pro mě byla stěžejní v mém rigorózním výzkumu.

Nyní žiji již skoro dva roky v Bogotě, která mi po pracovní stránce dává zase úplně novou terapeutickou zkušenost práce se vzdálenější kulturou.

Kromě lásky k poznávání světa a nových kultur jsem byla vždy fascinovaná funkcí lidského těla a lidské mysli. A touha více tomuto propojenému světu porozumět mě dostala až ke studiu somatické a biosyntetické psychoterapie, která je pro mě tím správným spojením. V terapii pracuji hlavně s dospělými a adolescenty. Velice mě baví dávat klientům prostor hledat svou novou cestu, objevovat neobjevené či nevyřčené. Vytvářet bezpečný prostor, který otevírá nové možnosti.

Mým cílem je být spokojená a šťastná sama se sebou, se svými činy a myšlenkami a ráda k tomuto pomáhám také svým klientům.

Na svých sezeních s klienty využívám jak vědomostí z výcviku somatické psychoterapie, krizové intervence a práce s post-traumatickou stresovou poruchou, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované jógou a meditací. Zaměřuji se na individuální terapie dospělých a adolescentů. Terapie pro mě představuje bezpečný prostor, kde figuruji jako pomocník při hledání vlastní síly a zdrojů, průvodce při cestě k Já, se kterým bude klient více spokojen, či jako podpora v těžkých životních situacích.