Mgr. Zuzana Vágnerová

Mgr. Zuzana Vágnerová

Individuální, párová a skupinová terapeutka
SKYPE poradenství

Zuzka nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Deprese
úzkosti
stres
partnerské vztahy
drogy a alkohol
poruchy příjmu potravy
rodičovství
ztráta
osobnostní rozvoj
sebevědomí


Dosažené vzdělání

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Psychologie (pětiletý magisterský). Od roku 2018 jsem zařazená v předatestační přípravě v oboru Klinická psychologie.

Výcvik: Sebezkušenostní výcvik v gestaltterapii (Gestaltstudia), akreditovaný pro zdravotnictví (370 hodin sebezkušenosti, 250 hodin teorie, 140 hodin supervize)

Supervize: Individuální terapeutická supervize v gestalt směru.

Kurzy: Rodinná gestaltterapie (Mgr. Jan Knop). Panické ataky z pohledu gestaltterapie (Gianni Francesetti). Základy krizové intervence (Remedium). Akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS). Autogenní trénink (garantem Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.). Základy práce s tělem (PhDr. Vít Čelikovský).

Praxe, stáže: Za studií jsem absolvovala stáž v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, v Krizovém centru RIAPS, v Dětském centru Paprsek. Po studiích jsem pracovala jako terapeutka v organizaci DROP-IN, dále jako psycholožka ve Vojenském rehabilitačním ústavu na Slapech. Od roku 2017 pracuji jako psychoterapeutka v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, kde pracuji  individuálně i s páry a rodinami. Také vedu psychoterapeutické skupiny.

Příběh Zuzky

Studium psychologie jsem si zvolila celkem jednoznačně už na gymnáziu, kdy nejvíce vtažení jsem vždy zažívala při sdílení potíží, radostí i starostí mých přátel. Na vysoké škole mi však začalo být více než jasné, že můj zájem o člověka mě vede vstříc terapeutické práci. Psychoterapie je pro mě odvážná a nádherná cesta k podstatě člověka, naplňuje mě obdivem k pestrosti myšlení i prožívání, je pro mě kreativní a objevná. Zároveň vnímám, že je to pro mě možnost, jak mohu pomoci zmírnit bolest či trápení. Vždy jsem uchvácena odvahou lidí do terapie vstupujících a mám k nim velký respekt.

Ve své praxi jsem nasbírala zkušenosti s prací s klienty v krizi, s lidmi v poúrazových stavech, kterým se život obrátil vzhůru nohama. Pracovala jsem s lidmi trpícími fatální ztrátou blízkého. Velmi mě zaujala oblast závislostí jak drogových, tak alkoholových, i problematika poruch příjmu potravy. Mám zkušenosti s prací s lidmi trpících úzkostmi, depresemi, hlubokým smutkem, ztrátou smyslu života, i s lidmi, kteří si prošli psychotickou zkušeností. Věnuji se oblasti partnerských a rodinných vztahů. Mohu pomoci klientům lépe se vyznat ve vlastním vnitřním světě, v oblasti osobnostního rozvoje, zlepšení sebeuvědomování.

Ve svém osobním životě se s láskou věnuji svým dětem, ráda plavu a běhám, miluji dobrou kávu, knihy a filmy.