Mgr. Bc. et Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁ - terapeut, poradce

Jmenuji se Šárka Červinková a pomohu vám při vztahových potížích, cítíte-li se smutní, bezmocní, osamělí či méněcenní. Nabízím poradenství při řešení manipulací ve vztahu, syndromu vyhoření či v osobním rozvoji. Podpořím vás, abyste si podrželi nebo osvojili svobodné myšlení, které mi s úctou k jedinečnosti každého člověka a k jejich příběhům dovoluje vykonávat svou práci tak, jak umím.

K práci poradce mě formovalo rodinné prostředí, přátelé a jiní, kteří mi vstoupili do života. Zajímala jsem se o principy přesahující lidské vnímání, které hýbou našimi pocity, vztahy a ambicemi. Zprvu mě lákala práva. Nakonec jsem si podala přihlášku na psychologii a nad dopisem o přijetí jsem záhy stála před rozhodnutím, jestli pokračovat v cestě rozjetého vlaku patentového práva nebo zachytit novou příležitost seberealizace, která možná bude tou mou, smysluplnou. Díky tomu, že moje cesta k psychologickému oboru byla poměrně trnitá, více mě zajímal člověk sám než jeho diagnóza, začala jsem lépe vnímat, nakolik spolu souvisí tělo a duše.

Vzdělání a zkušenosti

Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. (Dále právo a mezinárodní vztahy)

Supervize: Individuální terapeutická supervize v psychodynamickém, psychoanalytickém a daseinsanalytickém směru.

Kurzy a výcviky: Schultzův autogenní trénink. Poradenství (Mgr. Janotková) se zaměřením na rogersovskou psychoterapii. Výklad snů dle C. G. Junga (Mgr. Skála). Logoterapie a logodiagnostika (Doc. PhDr. Balcar, CSc.). Asertivní komunikace (Mgr. Majuk). Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. (Mgr. Zlámaný, PhD.). Základy existenciální analýzy (Doc. PhDr. Balcar, CSc.). Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii s orientací na psychodynamické techniky.

Praxe, stáže a výzkum: Výzkum pod záštitou 1. a 3. lékařské fakulty UK na téma Empatie a emocionální traumatizace u dětí vyrůstajících v různých formách náhradní péče. Praxe v péči o děti pocházejících z traumatizujících prostředí (Klokánek Hostivice). Stáž na oddělení afektivních poruch na Národním ústavu duševního zdraví. Koordinátor pro psychoterapeutickou péči dětí pocházejících z rizikového prostředí pod záštitou Psychiatrické nemocnice Bohnice a 3LF. Praxe v individuální, párové a rodinné terapii v Poradně Therapia.