Mgr. Michaela Vodenka Polák

Poradce

Psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením (SUR)

Michaela nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Osobnostní rozvoj
životní milníky
Stagnace v životě
nastavování hranic
vytváření vlastního prostoru
práce se stresem
syndrom vyhoření
pracovní nespokojenost
závislosti
SPIRITUALITA

RODIČOVSTVÍ

Vzdělání a zkušenosti

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Ošetřovatelství.

Kurzy a výcviky: Psychoterapeutický výcvik SUR – 550 hodin Práce s časovou osou, MUDr. V. Chvála a PhDr. L. Trapková – 20h Clutter Clearing Practitioner, Karen Kingston, UK – 150h

Praxe a stáže:

Stáže v kontaktním centru DROP-IN, na dětské psychiatrii v Motole, na speciální základní škole, v centru pro rodinu Triangl

Individuální terapie klientek závislých na návykových látkách a jejich rodinných příslušníků, Centru pro rodinu pod DROP-IN

Individuální terapie klientů bojujících s hromaděním věcí či nepořádkem.

Hledání neuvědomovaných vzorců a důvodů, které k takovému chování vedou.

Průvodce při hledání nového přístupu a návyků v praxi.

Příběh Michaely