Mgr. Michaela Pártlová

Mgr. Michaela Pártlová

Individuální, skupinová terapeutka

Michaela nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Potíže ve vztazích
Nízké sebevědomí
Pocity prázdnoty, smutek
Ztráta
Stres, napětí, vyčerpání
Nadváha, obezita
Úzkosti, deprese
Závislosti
Osobnostní rozvoj

Dosažené vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor Psychologie. Aktuálně jsem zařazena v předatestační přípravě v oboru Klinická psychologie (IPVZ).
Kurzy a výcviky: Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (Krausová,
Zvánovcová). Traumaterapie (Božuková). Výcvik krizové intervence (Kolářová). Kurz práce s agresí (Třešňáková).

Supervize: Individuální terapeutická supervize v existenciálním směru.
Praxe: Psycholog v psychiatrické nemocnici – oddělení závislostí, gerontopsychiatrie. Psycholog a metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Školní psycholog. Konzultant linky důvěry.

Příběh Michaely

Psychoterapii ve svém životě vnímám jako veliký dar. Mě samotnou vede stále dál k větší otevřenosti, respektu, autentičnosti a vztahovosti. Jsem vděčná, když mohu být svědkem toho, jak psychoterapeutický proces podporuje změny v životě klienta, jak ho vede na hloubku, umožňuje mu více žít svůj vlastní život, žít jej s větší plností a radostněji.
Při psychoterapeutickém procesu je pro mě důležité respektovat jedinečnou cestu každého klienta. Svou úlohu vnímám v pomoci nahlížení toho, co může aktuálně bránit tuto jedinečnou cestu plně realizovat.