MARTINA KLUGEROVÁ

Martina Klugerová

Terapeut, poradce

“Když jsem před dvěma lety poprvé přišla na terapii, byla jsem na tom jak po psychické stránce, tak i po fyzické stránce, kvůli  psychosomatice, hodně špatně. Byla jsem ztracená. Trvalo mi hodnou chvíli, než jsem se odvážila mluvit s Martinou na rovinu. Ale díky její laskavosti a nekončící trpělivosti jsem po čase neměla problém mluvit prakticky o čemkoli. Vždy vyslechla všechno, co mě tížilo a společně jsme hledaly řešení a vůbec smysl toho všeho, co se ve mně dělo. Nikdy mě nesoudila a vždy se mě snažila pochopit. Po každém sezení s Martinou jsem se cítila o trochu líp a měla jsem o trochu víc síly bojovat dál. Teď po dvou letech cítím, že jsem zpátky u sebe a konečně zase žiju. Už vím, že poslouchat sebe a svoje tělo je klíčem ke všemu. Za celou tu cestu zpátky k životu, kterou jste mě provedla, Vám není možné dostatečně poděkovat, Martino, přesto moc děkuji!”

Eliška

Martina nabízí odbornou pomoc v oblasti:

POCIŤOVÁNÍ ÚZKOSTI, DEPRESE, OSAMĚNÍ, NUTKAVÝCH MYŠLENEK
PRÁCE SE STRESEM, NALEZENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ
POSILOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY, SEBEÚCTY, MAPOVÁNÍ EMOCÍ
SYNDROM VYHOŘENÍ, ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKY
PARTNERSKÁ KRIZE, ZACYKLENÉ VZTAHY
NENAPLNĚNÉ MATEŘSTVÍ
VÁŽNÁ NEMOC VLASTNÍ ČI BLÍZKÝCH
ZTRÁTA BLÍZKÉ OSOBY
ZÁVISLOST NA PARTNEROVI, PRÁCI ČI JÍDLE
JAK BÝT SÁM SEBOU A NEZTRATIT DRUHÉ
SMYSL BYTÍ, EXISTENCIÁLNÍ DLUHY
VÝKLAD SNŮ, IMAGINACE
UMĚNÍ RELAXACE

Specializace: poradenství v oblasti stresu, úzkosti, syndromu vyhoření, partnerských obtížích, ztrátě životního smyslu, práce s mladými dospělými, osobnostní rozvoj, výklad snů

Podpořím Vás v řešení obtížných situací, např. při partnerské krizi, ztrátě zaměstnání, či životního smyslu. Mohu Vás provázet v nemoci Vaší či Vašich blízkých a společně můžeme nahlédnout nepříjemné situace ve vztazích. Další oblastí, kterou lze otevřít je hledání odpovědí na otázky, jak se vyrovnat se svými nároky a s nároky ostatních, jak být sám sebou a neztratit druhé, kterak nalézat vlastní zdroje, jak pracovat se stresem a vyhnout se syndromu vyhoření. Jak na vztahy s Vašimi blízkými a co s problémy v pracovní sféře. Takové hledání probíhá při vzájemném rozhovoru, v plné přítomnosti a může Vám přinést nadhled a tím i lepší orientaci v životě a vlastních pocitech. Dále přináší porozumění souvislostem obtíží, umožňuje následnou práci na jejich odstranění, jež vede k rozvíjení možnosti být sám sebou, uskutečňování vlastní existence a tím i zkvalitnění Vašeho života.

Dosažené vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta při Pražské vysoké škole psychosociálních studií – úplné psychoterapeutické vzdělání. Filosofická fakulta Univerzity v LIMOGES, Francie, obor: kulturní cestovní ruch.

SupervizeIndividuální a skupinová terapeutická supervize v daseinsanalytickém a psychodynamickém směru.

Výcviky: Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (5letý), daseinsanalyticky orientovaný, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, celkem: 642 hodin teorie, 539 hodin osobní sebezkušenosti, 107 h skupinové výcvikové supervize, pod vedením Doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Zuzany Pinďákové. Výcvik v „Daseinsanalytickém výkladu snů“ (2letý), 104 hodin, u Doc. PhDr. J. Růžičky, PhD. Psychoterapeutický výcvik v individuální terapii, daseinsanalyticky orientovaný, v rozsahu 60 hodin u Mgr. Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

Kurzy:  Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii u Doc. PhDr. J. Růžičky, PhD. Skupinová daseinsanalytická psychoterapie, Mgr. J. Zlámaný, PhD. Gestalt terapie, Mgr. R. Čerňanská. Transakční analýza, PhDr. Marie Henková. Rogersovská psychoterapie, Saša Havrdová a Eva Havrdová. Daseinsanalýza v poradenství a psychoterapeutické praxi, Mgr. J. Zlámaný, PhD. Základy logoterapie a logodiagnostiky, Strukturované metody logoterapie, Základy existenciální analýzy, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Strach v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie, Mgr. Katarina Durecová. Kreativní nonverbální techniky, Komunikační techniky, Relaxační techniky, Mgr. L. Procházková. Teoretické vzdělávání v daseinsanalýze, Doc. PhDr. O. Čálek, CSc.

Praxe, stáže, vedení seminářů: Dlouhodobá stáž v pacientské docházkové skupině na Psychoterapeutické psychosomatické klinice ESET. Individuální i skupinová psychoterapie v Centru Tilia Praha a Strakonice. Cyklický seminář pro skupinu (daseinsanalytický výklad snů, Yoga centrum). Člen redakční rady psychoterapeutického časopisu Existenciály. 

Příběh Martiny

Moje cesta k terapii nebyla přímočará, prošla jsem různými profesními oblastmi. Všechny však měly společného jmenovatele a tím byla práce s lidmi. Cesta k sobě, k vlastním kořenům vedla přes studium kulturního cestovního ruchu ve Francii a založení eventové agentury, k pomoci druhým a pochopení mezilidských vztahů. Zájem a přemýšlení nad lidskými vztahy, nad jejich podobami a autentičností mě dovedl až na Pražskou psychoterapeutickou fakultu a následnému výcviku v daseinsanalytickém směru. Tento psychoterapeutický směr, či spíše cesta mě oslovila právě tím, že se „šije“ na míru každému člověku, vychází z jeho porozumění světa, hledá vodítka, kterými se v životě řídí a dotýká se základních otázek bytí, jako je svoboda, otevřenost, spolubytí, smrtelnost.