Mgr. Klára Ulmannová

Mgr. Klára Ulmannová

Terapeut, poradce
Daseinsanalytický přístup

Osobnostní rozvoj. Práce s úzkostí, stresem a depresí. Ženská témata. Zvýšení sebevědomí. Partnerství. Odstranění bloků z dětství. Nalézání vlastních zdrojů. Hledání náplně života. Spiritualita.

Klára nabízí odbornou pomoc v oblasti:

SEBEVĚDOMÍ, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

ÚZKOST, STRES, DEPRESE

ŽENSKÁ TÉMATA, SEXUALITA

PARTNERSTVÍ

SMUTEK A OSAMĚNÍ, ZTRÁTA

SMYSL ŽIVOTA, SPIRITUALITA

Vzdělání a zkušenosti

Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Supervize: Individuální a skupinová terapeutická supervize v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru.

Kurzy a výcviky: Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, pod vedením MUDr. Zory Bártové a MUDr. Michala Kryla. Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praci I., II. (Mgr. Zlámaný, PhD.). Kognitivně behaviorální terapie v praxi (Mgr. Roman Pešek). Řešení konfliktů vyjednáváním (Doc. PhDr. Balcar, CSc). Základy krizové intervence (MUDr Jan Lorenc). Arteterapie (Bc. Ingrid Hanušová, Ph.D.).

Praxe a stáže: Poskytování služeb cvičné psychoterapie, Terapeutický přístav. Online poradenství v oblasti osobních a mezilidských vztahů, Poradna Therapia. Semestrální studium psychologie ve Španělsku, Universidad de Valencia. Ergoterapie s pacienty na oddělení Centrální terapie, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Osobní asistence na pobytech pro děti s autismem, Nautis. Výtvarná tvorba s lidmi s duševním onemocněním, Ateliér ART. 

Kláry příběh

Vítejte na mém osobním profilu. Jmenuji se Klára Ulmannová a nabízím vám pomoc a podporu při zvládání vašich osobních či vztahových potíží. Terapeutický proces vnímám jako možnost být v opravdovém kontaktu se sebou, a prožít si své emoce v laskavé péči a bezpečném prostředí. Budu vám průvodcem, který vám poskytne náhled na vaši situaci a povede vás k respektu a lásce v sebe sama. Společně můžeme odhalit vzorce a programy, které vás brzdí v rozvoji, budovat ve vás pocit vlastní odpovědnosti a svobody, abyste se mohli cítit šťastni sami se sebou i spolu s lidmi kolem vás.Touha po vnitřního růstu má v mém životě stejně důležité místo jako láska k tvoření. Jednou jsem zaslechla hezké přirovnání, že i práce psychologa svým způsobem připomíná umělecké řemeslo. Při pomoci druhému je také zapotřebí dávka kreativity a intuice, což ve spojení s citlivým a autentickým přístupem může na psychiku působit léčivým účinkem. Vnímám, že každý člověk je stejně jako umělecký obraz úplně jedinečný, proto se v něm snažím podporovat jeho osobitou krásu a potenciál. Opravdu mě těší a naplňuje, když vidím, jak již v průběhu terapeutického procesu rozkvétá a stává se více sám sebou.