Mgr. Eva Cudlín

Terapeut, poradce
SUR – dynamický psychoterapeutický výcvik

Eva nabízí odbornou pomoc v oblasti:

 

Úzkost, deprese

Traumata

Vztahové problémy

Syndrom vyhoření

Pracovní problémy

Rodinné a partnerské vztahy

Životní krize

Vzdělání a zkušenosti

Dosažené vzdělání: Husitská teologická fakulta UK, obor teologie

Výcviky a kurzy:

 • Pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR pod vedením PhDr. J.Šturmy a PhDr. Ley Rathausové
 • Jak předcházet syndromu vyhoření Diakonická akademie
 • Partnerství a nevěra – konference Asociace manželských a rod. Poradců
 • Integrativní přístup v terapii psychóz – konference Ondřejov
 • OSPOD – činnost, možnosti a limity s důrazem na problematiku CAN
 • Komunikace s problémovými typy lidí I. A II. – Diakonická akademie
 • Konference Ondřejov téma „Psychóza –co to je“
 • Úvod do sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kriminalitou – Národní centrum bezpečného internetu
 • Zvládání emocí vnitřně a v interakcích – Fokus Praha
 • Psychiatrické minimum -Fokus Praha
 • Rodina a DN –Centrum soc. služeb Praha
 • Komunikace zdravotníka s nemocným -Asociace nemocničních kaplanů
 • Práce s klienty s duální diagnózou Fokus Praha
 • Rac. emotivně behav. terapie. A, Ellise – PVŠPS
 • Výcvik v chatové intervenci, akr. MPSV u Linky bezpečí
 • Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 108/2006 Institut Hermes, akr. MPSV
 • Výcvik v internetovém poradenství – Modrá linka
 • Kaplanský kurz na Evangelické teologické fakultě
 • Výcvik TKI Remedium Praha, / krátký vhled do logoterapie a ex. analýzy, SLEA
 • Výcvikový kurz Linky bezpečí

Praxe a stáže: 

5 let praxe s klienty,

20 let praxe v pomáhající profesi

2020 -dosud       terapeut při Sociální klinice

2009 –dosud      terapeut na Pražské lince důvěry

2007–2009        vedoucí Linky důvěry Riaps (nyní Pražská linka důvěry)

2008–2009        nemocniční kaplanka při FN Bulovka

2004–2007        Život 90- vedoucí Senior telefonu, pastorační poradna

2000–2014        členka Etické komise při Nemocnici Bulovka

1988–2004        konzultant a supervizor Linky bezpečí

1991 –dosud      farářka Československé husitské církve, (působiště Horní Počernice)

Příběh Evy

Jsem profesí husitská farářka, vystudovala jsem Husitskou teologickou fakultu a stále jako farářka působím. Sama o sobě říkám, že jsem trochu netypický farář, protože moje působení přesahuje od samého začátku tuto profesi, jak je často vnímána.  Již brzy poté, co jsem nastoupila do praxe, jsem si začala uvědomovat, že moje zaměření je širší a že k práci, kterou dělám, potřebuji poznávat více lidskou psychiku.  A také, jak je důležité poznat sám sebe, abychom si porozuměli a byli celistvou osobností. Velmi mě v té době ovlivnily knihy Scotta Pecka Nevyšlapanou cestou a  její další pokračování.

Začala jsem se vzdělávat, prošla výcviky krizové intervence a pracovala nejprve na Lince bezpečí, odtud jsem přešla na seniorskou linku a stále ještě na malý úvazek pracuji na Lince důvěry. V rámci své farářské práce jsem se setkala s mnoha „těžkými “tématy, takže pracuji s traumaty, doprovázením, nacházením smyslu života, hledáním smysluplných hodnot, hledání vlastní zapomenuté spirituality, která je vlastní nám všem a práci s ní. Kladu také důraz na rituály, které nás provázejí životem a které jsme často vytěsnili.  Pracuji s klienty s depresí, úzkostnými stavy, vztahovými a partnerskými problémy, prací s vinou, spirituální krizí, vyhořením. Působila jsem také v nemocnicích jako kaplanka a nyní se částečně věnuji i práci s vězni.

Absolvovala jsem pětiletý výcvik v dynamicky orientované psychoterapii SUR, poté začala pracovat jako terapeut při Sociální klinice a již přes pět let mám svoji praxi. Pravidelně se vzdělávám a absolvovala jsem mnoho kurzů.

Sama jsem v životě prošla mnoha situacemi, které nebyly lehké, a tak se opírám i o vlastní zkušenost.

Stala jsem se poutnicí a pravidelně se vypravuji na poutní cesty do Compostely, která přináší do života neuvěřitelně cenné zkušenosti, poznávání svých lidských i duchovních zdrojů.

Takovou poutní  „nevyšlapanou cestou“ cestou je také psychoterapeutická práce, kde se vydáváme do nitra vlastní duše.

Pracuji s mýty, příběhy, často se opírám o jungovskou tématiku, práci se stínem a nevědomím.  Mám ráda Jungovu větu o tom, abychom se nesnažili být dokonalí, ale celiství.