Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Terapeut, poradce
Logoterapeutický přístup

Zuzana nabízí odbornou pomoc v oblasti:

stres, nespokojenost v práci/studiu, vyhoření
nedůvěra, sebepřijetí, osobnostní rozvoj
smysl života
ztráta, truchlení, trauma
potíže ve vztazích, rodičovství, rozvod
osamělost, bezmoc
obavy, úzkost, smutek, deprese
závislostní chování, drogy, alkohol, hraní

Vzdělání a zkušenosti

Západočeská univerzita v Plzni, obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání (dále obor Právo)

Výcvik: Pětiletý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA, z.s. – PhDr. Dana Krausová, MUDr. Irena Zvánovcová)- akreditován pro práci ve zdravotnictví ČLS JEP

Kurzy: Párová terapie (MUDr. Irena Zvánovcová, Mgr. Martina Vondrová). Psychoterapeutická práce s traumatem (Mgr. Alena Vítová, MUDr. Irena Zvánovcová). Vývoj rodiny pohledem rodinných terapeutů (PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová). Řešení konfliktů a vyjednávání (bfz o.p.s.). Domácí násilí- možnosti terapeutické práce (IC ZSI Kladno, IC Respondeo)

Supervize: Skupinová terapeutická supervize ve směru logoterapie a existenciální analýza (SLEA, z.s.)

Příběh Zuzany

Psychologii jsem začala studovat jako svůj druhý obor. Vedla k tomu delší cesta, která skončila mým rozhodnutím nepracovat v oboru, který mě nenaplňuje a nespatřuji v něm pro sebe smysl. Teprve při studiu psychologie jsem zjistila, jaké to je, když vás něco opravdu zajímá a baví. Po závěrečných zkouškách jsem začala pracovat v neziskovém sektoru s dětmi a rodinami v rozvodové situaci, zabývala jsem se i zanedbáváním a týráním dětí. Mám zkušenost s psychiatrickými pacienty, kteří bydlí doma a potřebují dlouhodobou podporu. Několik let jsem lektorovala teambuildingové akce pro firmy. Nakonec jsem zakotvila v terapeutické komunitě pro závislé dospělé, kde jsem vedla individuální a skupinové terapie. Byla jsem u zrodu druhé adiktologické ambulance pro děti a dorost v ČR, vedla jsem zde individuální a rodinné terapie. Každá z těchto cenných zkušeností pro mě byla obohacením nejen profesním, ale i osobním a hlavně lidským.

Práci psychoterapeuta vnímám jako možnost být průvodcem druhého člověka. Doprovázet ho na jeho cestě za poznáním sebe sama. To vede často k rozhodnutí udělat změny a tyto změny vedou k pocitu, že je mu v životě dobře. Mým cílem je, aby člověk žil tak, jak si sám přeje. Třeba i něčemu navzdory. Vždy ale se svým vnitřním souhlasem.

Mám svou práci ráda a nabízím Vám spolupráci na Vaší cestě.