Mgr. Bc. Vendula Loo

Terapeutka, adiktoložka, poradce
Logoterapie & existenciální analýza

Vendula nabízí odbornou pomoc v oblasti:

  • Přechod z adolescence k dospělosti
  • Témata identity, experimentování, hledání sám/sama sebe v období puberty
  • Konflikty mezi teenagery a rodiči
  • Sebepoškozování, úzkosti, deprese
  • Stres, syndrom vyhoření
  • Závislostní chování, drogy, alkohol, gambling
  • Závislost na internetu, technologiích a sociálních sítích
  • Osobnostní rozvoj

Vzdělání a zkušenosti

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Adiktologie – Bc. + Mgr.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – obor Studium humanitní vzdělanosti – Bc.

Erasmus studium na Fakultě psychologie Univerzity v Gentu, Belgie

Roční pobyt na SŠ v USA (Rochester, NY)

Výcvik: Frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze, který odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví (SLEA Praha)

Kurzy: Motivační rozhovory (Mgr. Monika Vaňková a Tomáš Nevrkla), Rodina jako sociální děloha (MUDr. CHvála, PhDr. Trapková), Sebepoškozování (Linka bezpečí), Teorie změny (Impact Academy), Conflict Management (Youth in Action, Yerevan, Armenia) a jiné.

Stáže: Adiktologická ambulance Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze; Anima – terapie, centrum pro rodinnou terapii; Psychiatrická nemocnice Bohnice – léčba závislostí pro muže; VFN v Praze – protialkoholní oddělení pro ženy; Terapeutická komunita Whitelight I; Dětské detoxifikační centrum Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského V; Terénní programy a kontaktní centrum Sananim; Organizace Coolmine – léčba závislostí v různých typech zařízení, Dublin, Irsko; Tříměsíční stáž v organizaci Somero Uganda v rámci programu globálního rozvojového vzdělání GLEN, psychosociální podpora dívek a žen ve slumové oblasti s cílem vést samostatný život (Kampala, Uganda)

Supervize: MUDr. Judita Strašrybková, Mgr. Alena Vítová a skupinová a individuální terapeutická supervize ve směru Logoterapie a existenciální analýza (SLEA Praha)

Spolupráci vám nabízím také v anglickém jazyce.

Příběh Venduly

Moje cesta k terapii začala pravděpodobně v pubertě. Přes rozhovory a povídání o životě, jsem zjistila, jak moc mě osobní příběhy inspirují a rozhodla jsem se směřovat k terapeutické práci. Moje vzdělání pak pokračovalo od knížek o životě se závislostí k odbornému studiu Adiktologie a psychoterapie. Říct si o pomoc je jedna z nejtěžších věcí na světě, která si zaslouží obrovský respekt, a vážím si toho, když mě klient pozve ke společné cestě k porozumění a poznání sám / sama sebe. Z životních příběhů, se kterými se v práci setkávám, se učím.