Mgr. Vendula Loo

Mgr. Bc. Vendula Loo

Terapeut, poradce, adiktolog
Logoterapeutický přístup

Vendula nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Přechod z adolescence k dospělosti, témata indentity, experimentování, hledání sám/ sama sebe v období puberty, konflikty mezi teenagery a rodiči, sebepoškozování, úzkosti, deprese, stres, syndrom vyhoření, závislostní chování, drogy, alkohol, gambling, závislost na internetu, technologiích a sociálních sítích, osobnostní rozvoj, spiritualita v životě, spirituální krize

Vzdělání a zkušenosti

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Adiktologie – Bc. + Mgr. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – obor Studium humanitní vzdělanosti – Bc. Erasmus studium na Fakultě psychologie Univerzity v Gentu, Belgie. Roční pobyt na SŠ v USA (Rochester, NY)

Výcvik: Frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze (společnost SLEA, z.s. – lektorky MUDr. Irena Zvánovcová a Mgr. Andrea Sakalová) – akreditován ČAP

Stáže: Adiktologická ambulance Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze. Anima – terapie, z.ú. – centrum pro rodinnou terapii. Psychiatrická nemocnice Bohnice – léčba závislostí pro muže. VFN v Praze – protialkoholní oddělení pro ženy. Terapeutická komunita Whitelight I. Dětské detoxifikační centrum Nemocnice. Milosrdných sester svatého Karla Boromejského  v Praze. Terénní programy a kontaktní centrum Sananim, z.ú. Organizace Coolmine – léčba závislostí v různých typech zařízení, Dublin, Irsko. Tříměsíční stáž v organizaci Somero Uganda v rámci programu globálního rozvojového vzdělání GLEN, psychosociální podpora dívek a žen ve slumové oblasti s cílem vést samostatný život (Kampala, Uganda).

Kurzy: Motivační rozhovory (Mgr. Monika Vaňková a Tomáš Nevrkla), Rodina jako sociální děloha (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková), Sebepoškozování (Linka bezpečí), Teorie změny (Impact Academy), Conflict Management (Youth in Action, Yerevan, Armenia) a jiné.

Supervize: MUDr. Judita Strašrybková, Mgr. Alena Vítová a skupinová terapeutická supervize ve směru logoterapie a existenciální analýza (SLEA, z.s.)

Příběh Venduly

Moje cesta k terapeutické práci začala pravděpodobně v pubertě, která pro mě nebyla lehkým obdobím. Držely mě vztahy s dospělými vzory, které jsem měla možnost navázat v organizaci, která zajišťovala akce pro teenagery. Přes rozhovory a povídání o životě jsem zjistila, jak moc mě osobní příběhy inspirují a rozhodla jsem se směřovat k terapeutické práci. Moje vzdělání směřovalo od knížek o životě se závislostí k odbornému studiu Adiktologie. Již během studia se můj zájem ubíral k práci s dětmi a teenagery, kdy jsem měla možnost dlouhodobé stáže ve vůbec první adiktologické ambulanci pro děti a dorost ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Po absolvování školy jsem zakotvila v nově vznikající, tehdy druhé adiktologické ambulanci tohoto druhu, v Kladně.

Práci s teenagery vnímám jako velké dobrodružství. Z hlediska vývojové psychologie, je toto období plné životních rozhodnutí, změn a hledání sama sebe a mít možnost “terapeuticky kráčet” po boku klienta, je velmi obohacující, jak z lidské, tak profesní stránky. 

Již od počátku mé odborné praxe se věnuji také práci s dospělými klienty. Říct si o pomoc je jedna z nejtěžších věcí na světě, která si zaslouží obrovský respekt, a vážím si toho, když mě klient pozve ke společné cestě k porozumění a poznání sám / sama sebe.

Spolupráci vám nabízím také v anglickém jazyce.