PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

Terapeut, poradce, kouč

Lucie nabízí odbornou pomoc v oblasti:

STRACH, ÚZKOST, DEPRESE
PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍ
SMUTEK, OSAMĚNÍ, SMRT, VÁŽNÁ NEMOC
NENAPLNĚNÉ MATEŘSTVÍ, ZTRÁTA DÍTĚTE
ŽENSKÁ TÉMATA, SEXUALITA
ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ, SEBEREALIZACE
SEBEVĚDOMÍ
SMYSL ŽIVOTA
RELAXACE, SNY, IMAGINACE

Specializace: práce se ženami po těhotenských ztrátách, práce se stresem a motivací, poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, práce s nízkým sebevědomím, pomoc při hledání smyslu života

Provedu vás a podpořím při obtížně zvladatelných životních událostech, jakými jsou rozchod s partnerem, smrt blízkého člověka, vážná nemoc, problémy ve vztazích nebo změna směru profesní orientace. Pomohu vám při zvládání krizových situací, rodičovských starostí i při pocitech strachu a úzkostech. Nasměruji vás k cestě sebepoznání a jeho prohlubování, posilování sebedůvěry, sebeúcty a porozumění sebe sama. Cílem je, abyste mohli vnímat svůj životní osud bez předsudků, mohli za něj převzít vlastní odpovědnost a dali více prostoru svobodě, která Vám byla dána.

Dosažené vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: etnologie (PhD.), Fakulta sociálních věd. Univerzity Karlovy, obor: kulturní a sociální antropologie (Mgr.), Fakulta pedagogická. University Karlovy, obor: humanitní vědy (Bc.)

Člen České daseinsanalytické společnosti, v seznamu DA terapeutů.

Supervize: Individuální a skupinová terapeutická supervize v daseinsanalytickém a psychodynamickém směru

Výcviky: Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, daseinsanalyticky orientovaný, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, celkem: 140 hodin teorie, 580 h osobní sebezkušenost (pětiletá), 108 h skupinová výcviková supervize. Dvouletý výcvik v „Daseinsanalytickém výkladu snů“, 104 hodin, u Doc. PhDr. J. Růžičky, PhD.

Kurzy: Lektorský kurz jógy (trenér 2. třídy, 150 hodin, Joga Hostivice). Skupinová psychoterapie, Mgr. J. Zlámaný, PhD. Gestalt terapie, Mgr. R. Čerňanská. Rodgerovská psychoterapie, Mgr. B. Kolínová. Dasiensanalýza v poradenství a psychoterapeutické praxi, Mgr. J. Zlámaný, PhD. Kreativní nonverbální techniky, Mgr. L. Procházková. Daseinsanalytický výklad snů“, Doc. PhDr. O. Čálek, CSc, Doc. PhDr. J. Růžička. Teoretické vzdělávání v daseinsanalýze, Doc. PhDr. O. Čálek, CSc. Základní kurs aromaterapie, Karel Hádek. Reiki (1. a 2. stupeň), K. Fechterová, I. Fučíková.

Praxe, stáže, vedení seminářů: Dlouhodobá stáž v pacientské docházkové skupině na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. Individuální a skupinové poradenství v Centru rozvoje osobnosti Tilia. Osobnostní rozvoj pro firmy i jednotlivce, lektorování soft skills. Cyklický seminář pro skupinu (daseisanalytický výklad snů, Yoga centrum). Relaxační a meditační techniky. Hatha jóga, práce s tělem, psychohygiena pro pomáhající profese, dětská jóga. Redaktor a autor článků pro Psychologii Dnes.

Příběh Lucie

K práci poradce jsem se dostala přes několik odboček v mém životě, cesta to rozhodně nebyla přímá a jednoduchá, ale jsem za ni vděčná. Celé to začalo studiem cizích kultur a lidské druhu jako takového, nejprve z knížek, a pak v reálu – poznávání lidí z masa a kostí a jejich zvyklostí v různých koutech světa. Uvědomila jsem si, že ze mě vědecký pracovník, ač jsem původní profesí kulturní antropolog, díky přístupu a respektu k jedinečnosti a neopakovatelnosti každé osoby, nebude. Moje silná parketa byla práce v terénu – přímý styk s lidmi různých náboženství, smýšlení a přesvědčení. Skrze naslouchání a přiblížení se jim, i přes vzájemné rozdíly a osobní prožitky, začaly mé cesty do krajin lidské duše, cizí i vlastní. Můj pracovní záběr byl dlouhou dobu poměrně široký, přes práci v médiích a lektorování jsem se více a více přibližovala druhým. Poradenství v osobnostním rozvoji pak bylo přirozeným vyústěním „toho, kdo jsem, co dělám a jak žiju.“ Naplňuje mě a nepřestává mě udivovat a bavit. Těší mě být při tom, kdy klienti procházejí v procesu terapie vnitřní proměnou, nacházejí sami sebe a pocítí její ozdravnou moc. Snažím se být průvodcem na jejich životní cestě při rozvíjení možnosti být sám sebou a uskutečňování vlastní existence.