úspěch

Koučink vám pomůže najít naplňující práci

V práci trávíme často nejvíce hodin z našeho týdne. Baví vás vaše práce? Těšíte se do ní? Naplňuje vás? A pokud ne, chcete to změnit? Koučink může být jedním z nástrojů, jakým dosáhnout práce, která by vás uspokojovala a naplnila váš život o to větší spokojeností.

Koučink vám pomůže najít naplňující práci

Jak najít práci, která by nás naplňovala?

 

Hodně lidí si dnes klade otázku po tom, jaká práce by je bavila tak, aby se do ní v neděli večer těšili a nebyla pro ně jen zdrojem příjmu. Práce, která nás naplňuje a dává nám smysl, podstatným způsobem ovlivňuje naši životní spokojenost a energii, a proto stojí za to se nad tímto tématem v klidu zamyslet.

Co mě bavilo v dětství

Jednou z prvních otázek, které svým klientem kladu, když za mnou s tímto problémem přijdou, je otázka na to, co je bavilo jako děti a na co si nejčastěji hráli, když byli malí. Co bylo námětem jejich dětských her a snů? Někteří musí usilovně zapátrat v paměti, protože většinou už dávno zapomněli na to, čím chtěli jako malé děti být. Ale když se jim podaří něco z paměti vydolovat, často se objeví skrytý poklad v podobě toho, co si vlastně vždycky v skrytu duše přáli, jen na to v běhu života a každodenním shonu zapomněli. Taková informace je může nasměrovat tím správným směrem.

Jak trávím volný čas

Další otázka směřuje k tomu, co teď dělají ve svém volném čas, k čemu je to přirozeně táhne, do jaké činnosti se dokážou zabrat natolik, že přestanou vnímat čas, únavu nebo hlad. Když totiž děláme něco,  co nás opravdu baví, zpravidla nám čas letí velice rychle, a i když je to třeba činnost velmi náročná a namáhavá, více energie nám ve výsledku přinese než ubere. A většinou je to také něco, co nám jde velmi dobře samo od sebe, v čem jsme opravdu dobří aniž se musíme něco speciálního učit a vynakládat na to velké úsilí. Takovým způsobem odhalíme naše silné stránky, na kterých můžeme dále stavět. Nemá totiž smysl se pokoušel vyniknout v tom, v čem dobří nejsme, to je jen ztráta času a energie a nikdy v této oblasti nedosáhneme takového mistrovství, abychom v tom opravdu vynikli. Mnohem lepší a efektivnější je zaměřit se na to, co nám jde samo od sebe, v čem jsme lepší než ostatní, co nám dělá radost a to dále rozvíjet a v tom se zlepšovat.

Moje hodnoty a postoje

Dalším tématem, nad kterým je také vhodné se zamyslet jsou naše hodnoty, tedy to, čemu věříme a o co se při našich rozhodnutích opíráme. Možností, jak zjistit, které hodnoty to jsou, je více. Jednou z nich je napsat si na papír, co obdivujeme u ostatních. Většinou jsou věci, které jsou i pro nás důležité, a které odpovídají naším osobním hodnotám.

Tímto způsobem tedy můžeme prozkoumat všechny tři oblasti:

  1. Naše silné stránky
  2. Co nás baví, naše touhy a vášně
  3. Osobní hodnoty

Poté hledáme nějaké styčné body a to, co mají všechny společné. Z toho pak může vykrystalizovat nějaký nový směr našeho snažení a pracovního směřování. Nejspíše přitom také narazíme na něco, co jsme do té doby o sobě nevěděli nebo si to neuvědomovali. Slouží to tedy i jako cenný zdroj sebepoznání, který můžeme dále ve svém životě využít.

Všechny tyhle otázky si můžeme klást sami nebo také s koučem, který nám pak na naší cestě za novou prací může pomoci stanovit cíle a priority, najít potřebné zdroje k jejich uskutečnění a dodávat odvahu a sebevědomí k jejich uskutečnění.

A klíčová otázka na závěr? Možná však, že všechno tohle o sobě víme a máme jasno v tom, co bychom rádi dělali, jen k tomu nenacházíme odvahu. V tom případě je dobré se zeptat sami sebe:

Co bychom dělali, kdybychom se nebáli?

Často je to totiž jen strach v naší hlavě, který nám brání jít za svými cíli a sny a jakmile se nám ho podaří překonat, cestu k jejich uskutečnění si už najdeme sami.

Můj způsob práce s klientem

Ve své práci s klienty se příliš nezaměřuji na „řešení problémů“ neboť někdy se ukazuje, že mnohem účinnějším způsobem, jak „vyřešit problém“ je zaměřit se rovnou na rozvíjení požadovaného řešení.

Na počátku tedy společně s klientem pracujeme na jeho vlastní představě, jak má jeho budoucnost v konkrétních oblastech života vypadat. Pro tuto představu se někdy také používají termíny jako sen nebo vize.

Poté si klient vybere a popíše své konkrétní cíle, které ho k jeho snu přiblíží. Těžištěm, ze kterého při plánování cesty k dosažení cílů společně vycházíme, jsou především klientovy vlastní silné stránky a minulé zkušenosti, které se mu v jeho životě osvědčily.

Klientovi tedy pomáhám hledat jeho vlastní cestu a doprovázím ho na ní, dokud svých cílů nedosáhne nebo již nechce dále pokračovat sám.

 

Jana Pilná

Koučink vám pomůže najít naplňující práci

Mgr. Ing. Jana Pilná
terapeut, kouč, poradce

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *