Naše psychologická poradna má čtyři pobočky v centru Prahy nebo v jeho těsné blízkosti.

Náš tým se skládá z poradců, psychologů a koučů a zaměřujeme se na osobnostní rozvojúzkostné, depresivní stavy, pocity méněcennosti, vztahové problémy a navíc se specializujeme na témata, o kterých se dočtete níže u našich profilů – manipulace ve vztahu, závislosti, pocit vnitřní prázdnoty, hledání smyslu života a jiné. Formou osobního setkání nebo online sezení nabízíme poradenství a koučink.

Náš přístup poskytuje specializovanou péči jednotlivcům, párům i rodinám, které mají nejrůznější témata a potíže, se kterými se potýkají.

NAŠI TERAPEUTÉ A PORADCI

Kdo jsme

Mgr. Tereza Malimánková(roz.Zahrádková)

Vedoucí poradny, kouč, poradce| Psychodynamický přístup

Člen ČAP – Česká asociace psychoterapeutů.

10let praxe s klienty

IČO: 88380432

Kdo jsme

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Psycholog, poradce, kouč  |  Psychodynamický přístup

Přes 8000 hodin praxe v terapii a poradenství

Práce s úzkostí, stresem a depresí. Zvýšení sebevědomí. Osobnostní rozvoj. Vyhoření. Partnerství. Poruchy příjmu potravy. Odstranění bloků z dětství. Nalézání vlastních zdrojů. Hledání náplně života. Jak se bránit manipulaci.

Praha 1  |  Skype  |  IČO: 06044999

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

PhDr. Lucie Hanzlíková, Ph.D.

Poradce v osobnostním rozvoji | Daseinsanalytická terapie

Přes 3000 hodin s klienty na sezeních.

Ztráta dítěte po porodu, trauma z potratu, 10letá praxe v oboru redaktorky Psychologie Dnes. Partnerské a rodinné vztahy. Úzkosti, deprese. Hledání náplně života. Nízké sebevědomí.

 Praha 1| Skype | IČO: 69323470
Kdo jsme

Mgr. Kateřina Vašíčková

Poradce | Logoterapie & existenciální analýza

7 let praxe s klienty a přes 650hodin psychoterapeutického výcviku a supervize.

Práce se stresem, smutkem, prázdnotou, osamělostí, vlastní hodnotou. Téma ženství a mateřství. Vztahy. Seberealizace, radost, životní naplnění.

Praha 1| IČO: 72813652

Mgr. Radek Hodoval

Mgr. Radek Hodoval

Poradce, psycholog | Logoterapie & existenciální analýza

6 let praxe s klienty.
Prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života.

Praha 1 | IČO: 07581068

Bc. et Bc. Jan Žídek

Bc. et Bc. Jan Žídek

Poradce | Daseinsanalytický přístup

Přes osm let psychoterapeutické a poradenské praxe.
Psychoterapii vnímám jako cestu k nalézání vnitřní svobody, otevřenosti, odvahy a většího pochopení a přijetí sebe sama i druhých.
                                                 Praha 8 |  IČO 07706758
Mgr. Zuzana Vágnerová

Mgr. Zuzana Vágnerová

Poradce, psycholog | Gestalt přístup

Přes 3000hodin praxe na sezeních s klienty
poradenství v oblasti deprese, úzkosti, stres, partnerské vztahy, drogy a alkohol, poruchy příjmu potravy, rodičovství, ztráta, osobnostní rozvoj, sebevědomí

Praha 8 | Skype |  IČO 04292693

Martina Klugerová

Mgr. Martina Klugerová

Poradce | Daseinsanalytický přístup

Přes 3000 hodin praxe na sezeních s klienty
646 hodin psychoterapeutického výcviku a supervize

poradenství v oblasti stresu, úzkosti, syndromu vyhoření, partnerských obtížích, ztrátě životního smyslu, práce s mladými dospělými, osobnostní rozvoj, výklad snů

Praha 1 | IČO 25833715

Mgr. Barbora Uhlová

Mgr. Barbora Uhlová

Poradce, psycholog | Systemický přístup

partnerství, rodičovství, vyhoření, hledání vlastního místa v životě

Praha 1 |  IČO 08650748

Mgr. Klára Ulmannová

Mgr. Klára Ulmannová

Poradce,psycholog | Daseinsanalytický přístup

Osobnostní rozvoj. Práce s úzkostí, stresem a depresí. Ženská témata. Zvýšení sebevědomí.
Partnerství. Odstranění bloků z dětství. Nalézání vlastních zdrojů. Hledání náplně života. Spiritualita.
Praha 1 |  IČO 08865671
Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Mgr. Bc. Zuzana Rojíková

Poradce, terapeut| Logoterapie & existenciální analýza

Stres, nespokojenost v práci/studiu, vyhoření. Nedůvěra, sebepřijetí, osobnostní rozvoj. Smysl života. Ztráta, truchlení, trauma. Potíže ve vztazích, rodičovství, rozvod. Osamělost, bezmoc. Obavy, úzkost, smutek, deprese. Závislostní chování, drogy, alkohol, hraní.

Praha 1 |  IČO 09030140
Bc. et Bc. Marketa Hvezdova

Mgr. Bc. Markéta Hvězdová

Psycholog | Daseinsanalytický přístup

Závislost, Stres, Manipulace ve vztazích, Nízké sebevědomí, Závislost na vztahu, Pocity úzkosti, Vztahové potíže, Osobnostní rozvoj
Praha 1 |  SKYPY |IČO:08554871
Kdo jsme

Mgr.  Kateřina Kroupová

Poradce a terapeut | Systemický přístup

Úzkosti, osobní rozvoj, životní změny, ženská témata, problémy ve vztazích, pracovní problémy, nalézání vlastních zdrojů, stres, úzkosti, nácvik relaxací

Praha |  SKYPE |IČO: 71517006

Mgr. Michaela Zborníková

Mgr.  Michaela Zborníková

Poradce | logoterapie a existenciální analýza

Syndrom vyhoření, práce s úzkostí a stresem, manipulace, nastavení osobních hranic, smysl života, seberozvoj, asertivita a komunikace ve vztazích, sebevědomí, vlastní hodnota, poruchy příjmu potravy, koučink v profesní rovině, nespokojenost v práci/při studiu

7 let zkušeností s klienty

Možnost sezení v německém jazyce

Praha |  SKYPE |IČO: 02190702

ONLINE PORADCI – PORADENSTVÍ PRES ONLINE PORADNU ZDARMA

Mgr. Michaela Novotná, kouč

Michaela Racková

Vedoucí online poradny

Bc. Veronika Večeřová

Bc. Veronika Večeřová

Online poradce, supervizor online poradců | Psychodynamický přístup

Bc. Jan Plachý

Bc. Jan Plachý

Online poradce, supervizor online poradců

Kdo jsme

Bc. Tereza Veselá

Online poradce  | Daseinsanalytický výcvik

Bc. Klára Servetas

Bc. Klára Servetas

Online poradce | Psychodynamický přístup

Monika Malíková Bhalla

Bc. Monika Malíková Bhalla

Online poradce

Kdo jsme

Bc. Veronika Plančíková

Online poradce

Kdo jsme

Ing. Bc. Eva Hlaváčková

Online poradce