Děti a zájmové kroužky – časté téma na internetových diskuzích, u kávy na srazu maminek

Pro rodiče mohou být zájmové kroužky nezbytností, které souvisí se společenským uznáním. Můžou se chlubit tím, že jejich dítě je aktivní a šikovné. Mělo by to ale být více o tom, aby dítě do kroužku chodilo rádo a odpočinulo si od školy.