Bc. Michal Strnad, DiS.

Poradce
Eklektický a daseinsanalytický přístup

Michal nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Deprese, Úzkosti, Stres
ztráta smyslu života

práce s adolescenty

nízké sebevědomí
práce s trémou
vyhoření
Závislostní chování

Rodičovství, partnerství

SEBEROZVOJ

Vzdělání a zkušenosti

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Dále zpěv na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka.

Kurzy a výcviky:

Absolvovaný sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v rozsahu 555 hodin. Výcvik byl veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, pod vedením PhDr. Daniely Wurstové a Mgr. Jakuba Zlámaného, PhD.

Daseinsanalytický výklad snů pod vedením Doc. PhDr. Oldřicha Čálka a CSc, Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, PhD.

Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem pod vedením PhDr. Jitky Pejřimovské.

Praxe a stáže:

Dlouhodobá stáž v denním stacionáři pro adolescenty, vedení podpůrných terapeutických skupin na Psychiatrické klinice při VFN v Praze.

Lektor ročního peer programu pro studenty středních škol organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4.

Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží z DD a v péči OSPOD v rámci programů Rozmarýny o.p.s.

Pracovní terapeut v tréninkové kavárně pro lidi s duševním onemocněním v o.s. ESET-HELP.

Spoluzakladatel a pečující osoba v soukromé dětské skupině Mateřídouška.

Příběh Michala

Psychoterapie je pro mě založená především na vztahu terapeut-klient. Je to společná cesta za zkvalitněním vašeho života a spokojeností sama se sebou.

V rámci našeho života procházíme různými fázemi a jednou z nich je krize. Krize je vždy nepříjemným obdobím, protože jsou otřeseny naše jistoty, zároveň je to ale šance pro pozitivní změnu, přerámování vlastního života, šance vymanit se ze zajetých kolejí vlastního jednání či jednání druhých.

Budeme pracovat na pojmenování vašeho problému a podpoře vašich zdrojů, budeme společně hledat řešení vašich možných obtíží, budu vám na blízku a budu s vámi sdílet váš příběh s empatií a bez hodnocení či moralizování.

Každý člověk je komplexní bytostí se svým životním příběhem, kterému nejlíp rozumíte vy sami. Já vám mohu nabídnout jinou optiku, kterou se můžete podívat na váš život či problémy a mohu vám pomoci hledat cesty a řešení, abyste mohli žít svůj život co nejspokojeněji.

Jsem tu pro vás.