Bc. et Bc. Honza Žídek

Bc. et Bc. Jan Žídek

Terapeut, poradce
Daseinsanalytický přístup

Dobrý den, vítejte na mém osobním profilu. Mé jméno je Honza Žídek a nabízím Vám odbornou pomoc a podporu při zvládání Vašich osobních obtíží. Aktuálně mám za sebou přes osm let psychoterapeutické a poradenské praxe, zkušenosti jsem sbíral především v léčbě zaměřené na pomoc lidem užívajících návykové látky, od roku 2016 se již věnuji hlavně poskytování individuální terapie.

Psychoterapii vnímám jako cestu k nalézání vnitřní svobody, otevřenosti, odvahy a většího pochopení a přijetí sebe sama i druhých. Osobně považuji za nesmírně důležité, aby potřebné změny a úlevy nedosahoval člověk pouze za zavřenými dveřmi terapeutické místnosti, ale aby si schopnost postavit se svým životním výzvám odnášel s sebou domů. Je mi jasné, že prožívání a osobní příběh každého člověka, který se odhodlá přijít na své první sezení, je jedinečný a proto se také každou terapii snažím „šít na míru“.

Přeji Vám mnoho sil a držím palce.

Honza nabízí odbornou pomoc v oblasti:

Deprese
Úzkost
Stres
Obsese
Sexuální problematika
Vztahová problematika
Osobnostní rozvoj
Závislost a nadužívání návykových látek
Pracovní vyhoření
Pocit ztráty smyslu, životní nespokojenost

Vzdělání a zkušenosti

Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Aktuální supervizor psychoterapeutické praxe: Mgr. Bc. Michal Slaninka, Ph.D.

Kurzy a výcviky: Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (Mgr. Rut Dvořáková, Mgr. Petr Ptáček), Výcvik v motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup Ph.D.), Odborný kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková), Odborný kurz práce s lidmi, kteří se sebepoškozují (Sheila Haugh, M.A.), Seminář Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.), Rodinná diagnostika a terapie (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.), Dramatizační metody v psychoterapii (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

Praxe a stáže:

Od roku 2016 soukromá terapeutická praxe

Dříve terapeut v Denním stacionáři Sananim pro drogově závislé, skupinový terapeut Denního stacionáře pro adolescenty v Centru pro dorostovou a vývojovou psychiatrii při psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK, socioterapeut v Novém Prostoru a v pracovně-tréninkovém programu pro lidi s mentálním postižením v Kavárně Vesmírně