Příspěvky

Emocionální zneužívání v dětství a jeho následky do dospělosti

Emocionální zneužívání v dětství a jeho následky do dospělosti

Emocionální zneužívání působí ve společnosti jako neviditelná epidemie. Pokud vyrostete v rodině, kde jste byli jedním nebo oběma rodiči emocionálně zneužíváni, přijmete toto chování mnohdy jako normu. Jedním z důvodů může být i to, že emocionální zneužívání je méně zřejmá a více přijatelná forma ve společnosti než sexuální zneužívání v rodině.

Emocionální zneužívání v dětství a jeho následky do dospělosti

Read more

Ona je závislá, on je chladný

Život jako honba za pochvalou

Život jako honba za pochvalou

Dítě většinou nechce své rodiče zklamat, a tak ztrácí čas činnostmi, pro které nemá dostatečné předpoklady. Navíc si nedovolí projevit jakékoli negativní emoce či vztek.

Tvrdě pracujete, ale nejste se svým výkonem nikdy spokojení? Cítíte výčitky, když odpočíváte a „nic neděláte“? Máte problém dát najevo nebo přijmout pochvalu a vůbec vyjadřovat své emoce? Dost možná jste vyrůstali v nadměrně kritické, autoritativní a emočně chladné rodině.

Read more

Ona je závislá, on je chladný

Když rodičovská láska dusí

Dovolte svým dětem někdy vás odmítat. Pak budou v dospělosti schopné říci ne, aniž by měly pocit, že tím někomu ublíží nebo na sebe přivolají trest.

Read more