Systemická terapie - co je to?

Systemická terapie – co je to?

Co je to systemická terapie a koučink?

V posledních desetiletích se na celém světě úspěšně rozvíjí nový směr, který se dívá na terapii zejména jako na proces vzájemné a tvořivé spolupráce mezi terapeutem a klientem a jehož základem jsou především dobře definované cíle. To má tento přístup společné s koučinkem, a proto je často využíván i v pracovním světě.

Na co se systemická terapie zaměřuje?

Jedním z velmi dobře fungujících postupů v terapii je rozvíjení řešení, nikoli problémů, neboť v terapii nepracujeme jen s problémy, ale především s živými lidmi, kteří kromě svého trápení mají také své jedinečné zdroje a možnosti. Při tomto způsobu práce s klienty je velmi důležité zaměření se na minulé úspěchy (výjimky z problému), přítomné zdroje a budoucí možnosti (cíle, vize preferované budoucnosti…), což je pokládané za užitečnější než podrobné rozebírání selhání a neúspěchů v minulosti.

„Někdo potřebuje nejdříve analyzovat své minulé potíže, aby je pochopil a již nezopakoval. Jiní nepotřebují hledat příčinu problému, ale chtějí se na problém podívat novým inspirujícím způsobem a  rychleji se zaměřit na tvoření řešení. Systemika je vhodná zejména pro klienty, kteří jsou ochotni nechat se terapeutem navést k vlastním zdrojům a nadále pracovat samostatně“.

Systemická terapie - co je to?Systemická terapie tvrdí, že je mnohem snazší a efektivnější stavět na tom, co již má klient k dispozici a co už funguje než  zkoumat, co nefunguje. Důkladné zkoumání toho, co nefunguje, bývá založeno na předpokladu, že je nutné poznat příčiny problému, aby mohl být odstraněn. Pokud však klient nemá potřebu se k problémům vracet, aby je pochopil,  ukazuje se, že pro řešení není nutné znát detaily problému, protože řešení a problém jsou často dvě různé věci: řešení nevychází z problému, jen musí v dané situaci vyhovovat.

V systemické terapii terapeut klientovi pomáhá především vytvářet podmínky pro to, aby mohl změnit svůj život podle svých potřeb, a proto jsou společně s klientem hledány a otevírány možnosti, jak by mohl žít lépe a šťastněji (tj. řešení). K tomu je pro to třeba najít potřebné zdroje, které každý člověk v sobě má, ale mnohdy o nich neví nebo s nimi neumí pracovat. Terapeut však nechává zcela na svobodné vůli klienta, kdy a jak své žádoucí změny uskuteční.

Systemický přístup vychází z předpokladu, že nejlepším odborníkem na svůj vlastní život je sám klient. Proto terapeut klientovi neříká, co by měl „správně“ chtít, jak by měl „správně“ své situaci rozumět nebo kam by měl nadále směřovat a co dělat. Způsob vedení rozhovoru by měl spíše klientovi umožňovat, aby si vyjasňoval své cíle, objevoval své zdroje a vhodně je užíval k dosažení svých cílů.

 

Jana Pilná

Poradna Therapia

Systemická terapie - co je to?

Mgr. Ing. Jana Pilná
terapeut, kouč, poradce

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *