Mgr. Tereza Zahrádková

Kouč, terapeut, vedoucí poradny, IČO 88380432

„Člověk se nebojí smrti, ale života. Bojí se žít a být sám sebou, tak raději jen přežívá.“

V naší psychoterapeutické poradně vám pomůžeme: při pocitech úzkosti, deprese, smutku, strachu, bezmoci, osamění, nepřijetí či méněcennosti. Řešíme s klienty vztahové problémy v partnerství, přátelství i rodině. Pomáháme zvyšovat sebevědomí a nacházet smysl života. Při osobním rozvoji dostáváte v poradně podporu, abyste nalezli, co vás v životě baví a naplňuje a cítili se v životě šťastní.

Dosažené vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci.

Výcviky a kurzy: Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik byl veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu, akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně. (550hodin).

Kurzy:
Certifikované vzdělání kouče – Akademie Libchavy, první spirála kouče, 8mi denní program schválený ICF (64hodin ACSTH)
Kurz Strach v sociálních situacích a koginitivně-behaviorální terapie,Kognitivně-behaviorální terapie depresí,Poruchy osobnosti,Psychoterapie poruch příjmu potravy Ph.Dr.D.Krch, kurz Relaxační techniky a jejich využití v praxi
50 hodin kurz Krizová intervence
100 hodin kurz Práce s traumatem a posttraumatickým syndromem
Kurz Asertivita v každodenním životě

Vedení seminářů:
Sebedůvěra a její vliv na partnerský vztah
Správný partner pro život

Mgr. Tereza Zahrádková

Vedoucí poradny, terapeut

Tel.: 732 816 663

Email:koucinkpsychoterapie@seznam.cz

Skype:koucink-psychoterapie

Příběh Terezy

Už jméno Tereza (ochránkyně) možná předurčilo můj osud. Jako malá jsem ochraňovala druhé a trpěla, když silnější napadali slabší. V dospívání jsem místo sportování rozebírala s kamarádkami jejich osudy. V dospělosti jsem sama začala hledat své pravé já a smysl svého života. To všechno mě přivedlo k životní náplni, zájmu a práci zároveň – práci psychoterapeuta. Já sama potřebuji v životě stále vývoj a i proto je pro mě práce psychoterapeuta jedinečná. Přináší mi pocity naplnění a v neděli nemám depresi, že jdu v pondělí do práce:)..práce mě těší. A co o mě říkají moji klienti? ..Tereza je vřelá, srdečná, ale také racionální a cílevědomá. Dokáže do terapie dostat i praktický způsob, jak problémovou situaci řešit. Bereme ji jako rodinného terapeuta, kdy k ní posíláme své přátele a v případě potřeby se k ní vracíme i po letech, když se potřebujeme s něčím opět poradit.

Odkaz na moje články a odpovědi na čtenářské dotazy naleznete zde: https://psychologie.cz/autor/tereza-zahradkova/

Doporučení od klienta

„Do poradny jsem začala chodit asi před rokem, protože jsem měla pocit, že se v mém životě dějí a opakují události, se kterými nejsem spokojená a se kterými si moc nevím rady.. Zároveň mě zajímalo, jak takový proces terapie probíhá a co mi může přinést. Musím říct, že pro mě sezení byly velice obohacující. Dověděla jsem se hodně informací o tom jaká jsem, co jsou mé kladné a záporné stránky. Zjistila jsem, že mám své potřeby, které není dobré potlačovat. Sezení mi ve spoustě věcí otevřely oči a jakoby mě vtáhly do života. Také mi pomohly najít odvahu projevovat svoje názory. Za ten rok se v mém životě dalo dost věcí do pohybu a ukázal se mi směr, kterým chci jít a na kterém chci dále pracovat. Je to práce a chce to odhodlání a výdrž, ale ničeho nelituji. Jsem ráda za tuto příležitost a velice děkuji skvělé terapeutce Tereze Zahrádkové, která mě při této cestě sebepoznáním vedla a toto všechno mi pomohla objevit.“ – Katka

Mgr. KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ

Individuální, párová a skupinová terapeutka, kouč, IČO 72813652

„Je-li člověk nespokojený se svým životem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.“ – Ralph W. Emerson

Pomohu vám: při vztahových potížích, cítíte-li se smutní, bezmocní, osamělí či méněcenní. Nabízím pomoc při řešení úzkosti, deprese, syndromu vyhoření či v seberozvoji.

Dosažené vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Sociologie
Výcvik v Logoterapii a existenciální analýze (Vzdělávací program Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví)

Kurzy:

Párová terapie (I. Zvánovcová a M. Vondrová), Terapie dětí (M. Vondrová), Koučování v psychologické praxi (R. Bahbouh), Emoční inteligence, Enneagram (E. Velechovská), Sebepoznání a role manažera, MBTI (M. Čakrt), Přirozený projev (R. Sattler), Práce s hlasem (I. Vostárková), Jógová terapie (L. Königová)

Mgr. Kateřina Vašíčková

Terapeut

MATEŘSKA DOVOLENÁ

Příběh Katky

Moje cesta k psychoterapii se začala rýsovat během dospívání, kdy jsem měla spoustu zájmů, ale nejvíc mě zajímala filosofie a společenské vědy, prostě přesně ty předměty, které ostatní spolužáky dost nudily 🙂 Teoreticky i prakticky se mi postupně ujasňoval můj zájem o člověka, lidské příběhy a společenské souvislosti. Hodně jsem četla a právě v knihách jsem nacházela útěchu a odpovědi na otázky, které trápily i mě osobně. Profesně jsem postupně prošla ziskovým i neziskovým sektorem, abych si pak našla svou vlastní cestu. Když jsem se rozhodovala pro psychoterapeutický výcvik, měla jsem ty správné motýlky v břiše a silný bytostný pocit, že “tohle” je ono! Od té doby žiji s pocitem, že jsem našla sebe i své poslání. Těší mě, že mohu pomáhat druhým odstraňovat překážky a hledat správný směr na jejich cestě, být součástí toho zpočátku chaotického a bolavého, ale nakonec úlevného a radostného procesu proměny. Každý klient je jedinečný a mě moc baví pozorovat, jak s pomocí terapeutického procesu “rozkvete”, najde sám sebe, svou hodnotu a začne realizovat svůj potenciál.

Doporučení od klienta

„Katko, chtěla jsem Vám moc poděkovat za celý ten půl rok, co jsem k Vám chodila na terapii. Hodně jsem se za ten půl rok posunula a jsem za to moc vděčná. Díky Vašemu laskavému přístupu jsem se vždy cítila bezpečně a současně oceňuji, že jste mě “donutila” tvrdě pracovat. Vždycky to bylo tak akorát 🙂 K terapii jsem se dlouho odhodlávala a nakonec jsem jen litovala, že jsem nesebrala odvahu dřív!“ – Lucie, 36 let

MgA. VÁCLAVA KŘESADLOVA, Ph.D.

Individuální a párová terapeutka, dramaterapeutka, vysokoškolská pedagožka, IČO 02211017

Pomohu vám: při psychických a psychosomatických potížích, v individuální práci pracuji mimo jiné se symboly, sny a imaginací. Nabízím poradenství v oblasti osobního projevu, osobnostního rozvoje, psychoterapii a párovou či rodinnou terapii.

Dosažené vzdělání

Divadelní akademie múzických umění, obory Výchovná dramatika a Autorská tvorba a pedagogika.
Výcviky a kurzy: Výcvik ČSAP – výcvik zaměřený na analytickou psychologii – čtyřletý výukový program, 500hodin sebezkušenosti a 100 hodin supervize (nyní – po kolokviální zkoušce s naplněnou sebezkušeností)

Semináře:
Od fragmentace k integraci PhDr.Ivona Lucká – 32 výukových hodin, Trauma a jeho terapie: PhDr. Ivona Lucká – teoretický seminář – 20 výukových hodin
Terapie a dramaterapie s pěstouny a dětmi v pěstounské péči
Motivační rozhovory – pomáhání klientům se změnit – sebezkušenostní výcvik (70hodin)

MgA. Václava Křesadlová, PhD.

Terapeut

Tel.: 737 150 090

Příběh Václavky

Má cesta k terapii byla zdánlivě klikatá, přestože zájem o psychologii a hlubší porozumění druhým lidem byl u mě od dětství zřejmý. Původně jsem se zaměřila na divadlo a pedagogiku, ale v roce 2001 se stalo pro mě něco mimo očekávání. Byla jsem přizvaná do komunity pro drogově závislé, abych vytvořila divadelní projekt, který se pěkně podařil. Navíc se ukázalo, že má přítomnost klientům komunity velmi svědčí. Bylo to pro mě vůbec první setkání s terapií a myslím, že jsem se tak dotkla nějaké své přirozenosti, o které jsem do té doby neměla tušení. Nakonec jsem jako terapeut pracovala v komunitě 13let. Velmi mě tato práce zajímala, poznávala jsem, co obnáší. Učila se z poměrně náročné praxe a současně jsem si dodělávala i nutné vzdělání. Když jsem procházela hlubinně analytickým výcvikem a získávala zkušenosti z vlastního procesu změn, došlo mi, že jsem objevila chybějící článek k tomu, co jsem doposud dělala. Terapeutický přístup mi přinesl nové souvislosti, do mé stávající reality. V terapeutické praxi jsem začala poznávat sílu dialogu pro uzdravení a osobní změnu. Díky profesi psychoterapeuta se setkávám s lidmi v různých životních situacích, společně přemýšlíme nad jejich životním příběhem, znovu objevujeme smysl života po těžkých událostech nebo se věnujeme jejich dalším možnostem rozvoje. Je to práce, která mě naplňuje a často velmi inspiruje.

Doporučení od klienta

„K Václavě jsem začal chodit ve velmi těžkém a nepřehledném období mého života (partnerská krize) spíše hrou osudu. Po prvním setkání jsem byl poněkud vyveden z míry, neboť jsem zažil terapii s někým „z jiného těsta“ než já a přesto jsem se cítil velmi dobře a spojení důvěry proběhlo téměř okamžitě. Napodruhé se potvrdilo, že to nebyl omyl a že Václavka bude skvělý terapeut, který dokáže člověka podpořit, když se cítí slabý a zároveň ho nasměrovat k věcem, které uhýbají zraku, přesto jsou však zásadní. Po jedna a půl roce jsem terapii zakončil, neboť mi pomohla dostat se přes vztahový roller-coaster a konečně pochopit, že není třeba hledat chyby pouze na sobě a že i já mám svoji cenu. Díky jí za to!“ – Z.

Mgr. HANA HORÁKOVÁ

Terapeut, kouč, IČO 26725053

Pomohu vám: Psychoterapií odhalit skutečné příčiny Vašich potíží v terapii individuální, párové i rodinné. Systemickým koučinkem prozkoumat změny a cíle a najít cestu k jejich naplnění. V obou případech na to nebudete sami.

Dosažené vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci. Výcvik: Pětiletý psychodynamický sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. , akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně. (550 hodin).

Supervize: Balintovská forma skupinové supervize (100hodin)

Kurzy: Psychosociální poradenství (50 hodin, Mgr. Yvonne Nouzová), Základy koučování (50 hodin, Ing.Mgr. Tomáš Zuda), Práce s traumatem a krizová intervence (50 hodin, PhDr. Alexandra Fraňková), Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (34hodin, Mgr. Jakub Zlámaný), Systemická terapie s rodinou ( 32 hodin, MUDr. František Matuška, Mgr. Petra Meisnerová), Systemická terapie s dětmi a dospívajícími (16 hodin, MUDr. František Matuška, Mgr. Petra Meisnerová) Transakční analýza (17 hodin, PhDr. Marie Henková), Sen v Jungovské psychoterapii (17 hodin, PhDr. Luděk Běťák), Sociální anamnéza a sociální diagnostika (15 hodin, Mgr. Iva Rainerová, Mgr. Klára Konvalinková), Skupinová a individuální práce u dětí a mládeže s poruchami chování (17 hodin, Mgr. Eva Petráková)

Mgr. Hana Horáková

Terapeut

Tel.: 602 570 107

Příběh Hanky:

Možná to znáte také…to, že nejdete správným směrem rozeznáte až opravdu poznáte sebe. Psychologickému oboru jsem se chtěla věnovat již od dospívání, různé situace však posunuly můj život nejprve jiným směrem a teprve po několika letech v managementu ekonomického oboru, kde jsem stále více cítila, že nejsem spokojená a práce mne nenaplńuje, naopak, že se začíná negativně projevovat na mém zdraví, jsem si uvědomila, že moje pravá cesta je psychoterapie a naslouchání lidem. Ukončila jsem tedy zavedené podnikání a začala studovat obor, u kterého od počátku věřím v jeho smysl a přínos. Studium i poznávání praxe bylo pro mne fascinujícím světem, věděla jsem, že sem patřím. Dnes, po šesti letech psychoterapeutické práce myslím na klienty, kterým psychoterapie pomohla nalézt úlevu, podporu, změnu, nebo naopak stabilitu. Věřím tedy, že každý z nás může žít život jaký chce. Nejdůležitější je naslouchat a porozumět sám sobě, pak je možné změnit přístup, postoj, nebo překonat obtíže. Naše proměna vždy také změní i naše okolí, protože terapie je cesta jak být sám sebou a zároveň s druhými. Ráda svým klientům pomáhám najít cestu i jak se dostat až k cíli, ať už je to spokojený život, hezké partnerství, vyřešení problémů nebo odstranění potíží.

Doporučení klienta:

„Na terapii k Hance jsem začala chodit před necelým rokem, kdy jsem řešila opakující se problémy s dospívajícím synem i manželem. Hanka mi pomohla se dostat k podstatě potíží, vyrovnat se s tím, co se odkrylo a uvědomit si mé nízké sebevědomí, úzkost, vyhýbání se konfliktům. To byl začátek, teď se učím mít se ráda, vážit si sama sebe i uvědomit si, co potřebuji a vidím, jak se mění taky moje vztahy v rodině. S Hankou se cítím v bezpečí, cítím její podporu a hlavně v začátku byl pro mě důležitý pocit, že na to nejsem sama.“ – L.

Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁ

Terapeut, poradce, kouč IČO 06044999

Pomohu vám: při vztahových potížích, cítíte-li se smutní, bezmocní, osamělí či méněcenní. Nabízím pomoc při řešení úzkosti, deprese, syndromu vyhoření či v seberozvoji.

Dosažené vzdělání:

Mgr. Právní specializace, Mezinárodní a regionální vztahy, Bc. Mezinárodní vztahy a evropská studia, Metropolitní univerzita o.p.s. Praha. Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Supervize: Individuální terapeutická supervize v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru.

Kurzy a výcviky: Schultzův autogenní trénink (Mgr. Jánský). Poradenství (Mgr. Janotková) se zaměřením na rogersovskou psychoterapii. Výklad snů dle C. G. Junga (Mgr. Skála). Logoterapie a logodiagnostika (Doc. PhDr. Balcar, CSc.). Asertivní komunikace (Mgr. Majuk). Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. (Mgr. Zlámaný, PhD.). Základy existenciální analýzy (Doc. PhDr. Balcar, CSc.). Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii s orientací na psychodynamické techniky.

Praxe a stáže: Výzkum pod záštitou 1. a 3. lékařské fakulty UK na téma Empatie a emocionální traumatizace u dětí vyrůstajících v různých formách náhradní péče. Praxe v péči o děti pocházejících z traumatizujících prostředí (Klokánek Hostivice). Stáž na oddělení afektivních poruch na Národním ústavu duševního zdraví. Koordinátor pro psychoterapeutickou péči dětí pocházejících z rizikového prostředí pod záštitou Psychiatrické nemocnice Bohnice a 3LF. Poradna Therapia.

Mgr. Bc. Šárka Červinková

Terapeut

Tel.: 775 727 068

Příběh Šárky:

Moje cesta k práci terapeuta začala někde kolem dvacátého roku. Začala jsem hloubat, jaké existují principy přesahující lidské vnímání, jež hýbou našimi pocity, vztahy a ambicemi. Zprvu mě lákaly práva. nakonec jsem však podala přihlášku na obor psychologie. Nad dopisem o přijetí jsem záhy stála před rozhodnutí, zda pokračovat v cestě rozjetého vlaku nebo zachytit novou příležitost a plně se tak věnovat něčemu, co by mohlo být tím MÝM. Netrvalo dlouho a přišel ke mně ten známý pocit, o kterém se píše v moudrých knihách. Že jsem udělala správně. Přes veškeré nesnáze, entuziasmus a lidi, od kterých jsem se mohla učit, mi začaly jednotlivé dílky do sebe zapadat. A dnes věřím, že psychoterapie může mít smysl pro každého, kdo…jednoduše pro každého.
Díky tomu, že má cesta k psychoterapii byla poměrně trnitá a že mě více zajímal člověk sám než jeho diagnóza, jsem začala lépe vnímat, nakolik spolu souvisí tělo a duše a jak se mohou vzájemně ovlivňovat. Po nějaké době jsem dostala nabídku pracovat v místě, které je nejen klientsky přívětivé, ale mohla jsem se přiučit novým přístupům. Co je mi velmi blízké, je svobodné myšlení. Přivedlo mě ke stylu terapie, které mi nyní s úctou k jedinečnosti lidí a k jejich příběhům, dovoluje vykonávat svou práci tak, jak nejlépe umím.

Mgr. RADKA ŠTORKÁNOVÁ

Kouč, terapeut, IČO 04888588

Dosažené vzdělání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie.

Výcviky a kurzy: Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru.

Supervize: Individuální terapeutická supervize v jungovském směru.
Certifikovaný profesionální kouč (CPC) – Mezinárodní škola koučinku Coachingworld. Celostní a vztahové koučování.

Semináře a kurzy: Nácvik poradenských dovedností (Mgr. Janotková): praktický seminář zaměřený na techniky rogersovské psychoterapie. Destigmatizace a peer programy (Mgr. Říčan): edukativní a zážitkový seminář ve spolupráci s klienty se schizofrenní diagnózou. Základy mediace (Mgr. Petráková): víkendový výcvik se zaměřením na osvojení základních technik rodinné mediace. Logoterapie: Tragická triáda logoterapie (doc.PhDr. Balcar, CSc.): teoreticky a sebezkušenostně orientovaný víkendový seminář orientovaný na nácvik logoterapeutických principů. Relaxační techniky: Autogenní trénink (Mgr. Procházková). Counselling Skills & Introduction to Client-centered Psychotherapy (Sheila Haugh): praktické nácviky v psychoterapii zaměřené na člověka. Výcvik v řešení konfliktů (doc.PhDr. Balcar, CSc.)

Mgr. Radka Štorkánová

Terapeut

Tel.: 724 101 874

Příběh Radky:

Psychologii jsem propadla okamžitě, už na gymnáziu v úvodu první hodiny, který se nesl v duchu nezáživných definic. Zajímalo mě úplně všechno, co souvisí s poznáním lidské duše. Měla jsem spoustu otázek a byla odhodlaná pátrat po odpovědích. Jak to ale v životě většinou bývá, ani moje cesta nebyla přímá a jednoduchá. Kromě psychologie mě fascinovalo i umění, které mě ke studiu nakonec zlákalo více. První studentská léta jsem tedy strávila na Fakultě architektury. Čím déle ale jdete špatným směrem, tím více cítíte, který je ten správný. A tak jsem se rozhodla začít znovu. Dnes už můžu spokojeně prohlásit, že mě má práce baví a naplňuje a příběhy mých klientů mě často inspirují i v tom mém vlastním. Konec konců i psychoterapie je umění, které se prolíná s vědou, a přesto nabízí prostor k jedinečnému tvůrčímu procesu.

Bc. Lucie Tourková

Online poradna, administrativní práce v poradně Therapia

Bakalářské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.
Studium 4. ročníku magisterského oboru Sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studí

Praxe: s dospělými pacienty na oddělení onkologie v nemocnici V Českých Budějovicích

Tomáš Novotný

Online poradna, administrativní práce v poradně Therapia

Jednooborová psychologie, PVŠPS. Výcvik: Pětiletý sebezkušenostní výcvik se zaměřením na rogeriánskou psychoterapii.

V případě zájmu o objednání využijte kontaktní formulář.