Máte ve své blízkosti manipulátora?

Máte ve své blízkosti manipulátora?

Vyvolávají pocity viny a popírají své vlastní nedostatky, naopak na odiv staví své kvality a tím druhému naznačují svou vlastní nadřazenost.

Read more

Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Doba čtení: 3 minuty, 33 sekund
Rozvod a jak se s ním vyrovnat

Udělejte si čas na přemýšlení a důkladně své možnosti zvažujte.

Rozvod je krizová situace, která může potkat každého z nás. V rodině i mezi přáteli se nezřídka setkáme s manželstvím, které není úspěšné. Pro někoho může odchod od partnera představovat úlevu, jiný člověk se dostává do stresujících stavů a tápe, kudy se v životě vydat dál. Kam nasměrovat svou pozornost, aby odloučení nebylo tolik bolestivé?

Read more

Důvody rozvodu a co s tím

Doba čtení: 1 minuta, 59 sekund
Rozvod může být pro oba manžele emocionálně traumatický.

Rozvod může být pro oba manžele emocionálně traumatický.

Úzkost a deprese se může týkat těch, které partner opustil, ale i těch, kteří odcházejí. Objevují se vina, vztek, zmatek, smutek, strach, úzkost, hanba…a pokud jsou do rozvodu zapojeny i dětí, míra stresu v rodině samozřejmě stoupá.

Read more

Doporučení k Mgr. Michaele Smetanové

Doporučení k Mgr. Michaele Smetanové„Jako člověk s vážným duševním onemocněním docházím 3 rokem do terapie k paní psycholožce Michaele Smetanové. Můj psychický stav je díky ní stabilizovaný, avšak nečiní mě závislou na terapii. Je to spíše příjemné setkávání s výraznými prvky empatie, vřelosti a lidskosti. Terapie s Michaelou mi pomohla i hlavně v mých obdobích propadu, kdy jsem znovu nalezla svůj opěrný bod. Jsme schopny nahlédnout do všech oblastí mého života, jak v osobní rovině, tak profesní. Díky ní jsem schopna obstát i v zátěžových podmínkách mé profese i jinak zásadních obdobích mého osobního života. Mám opravdový pocit sebe rozvoje i stability, kvality a spokojenosti partnerského i rodinného života. Její psychoterapeutický směr mi otevřel úzus, kterým jsem nahlížela na svět i lidi kolem sebe. Díky lékům a terapii držím svou nemoc na uzdě. Každý, kdo si prošel těžkou duševní nemocí, by kromě léků měl mít dostupnou adekvátní terapeutickou pomoc a terapeuta se, kterým si „ osobnostně sedne“, tak jak se to stalo mně. Děkuji za to !!!!“ – M.

[VIDEO] Pohlednice v psychoterapii

Terapeutická technika, při které je klientovi umožněno myslet v obrazech.

Pro tuto techniku se používá větší množství pohlednic a klient se pokouší pomocí nich projevit odpovědi na některé otázky, vyjádřit pocity, o kterých se obtížně mluví nebo znázornit důležité postavy svého života a vztah k nim. Většinou tato technika přichází „ke slovu“ v momentech, kdy samotná slova nestačí na téma, které bylo v terapeutickém procesu osloveno. Někdy se s pohlednicemi pracuje jako s podpůrnou technikou pro porozumění snům nebo různým projekcím či afektům.

[VIDEO] Peníze v partnerských vztazích – Poradna Therapia na TV Barrandov

Dříve hrály peníze při výběru partnera významnou roli. V dětství je vnímáme jako zdroj tlaků, hádek a nepříjemných debat. Později když vstupujeme do partnerských vztahů, se peníze mohou stát ještě citlivějším tématem.

[VIDEO] Děti a zájmové kroužky – Poradna Therapia na TV Barrandov

Pro rodiče mohou být zájmové kroužky nezbytností, které souvisí se společenským uznáním. Můžou se chlubit tím, že jejich dítě je aktivní a šikovné. Mělo by to ale být více o tom, aby dítě do kroužku chodilo rádo a odpočinulo si od školy.

[VIDEO] Reportáž o terapeutické péči – Poradna Therapia na TV Barrandov

Psychoterapie vás dostane z bludného kruhu opakujících se potíží.

PSYCHICKÉ POTÍŽE ✽ deprese, úzkosti, fobie, strachy, stres, napětí, nízké sebevědomí, vztahová závislost, sebekritika a nepřijímání sebe sama, poruchy spánku✽

POTÍŽE V PARTNERSTVÍ A ZAMĚSTNÁNÍ ✽ pracovní konflikty, stres v zaměstnání, workoholismus, syndrom vyhoření, nedorozumění v partnerském vztahu, neschopnost udržet si dlouhodobý partnerský vztah, nevěra ✽

 

[VIDEO] Reportáž o manipulátorech – Poradna Therapia na TV Barrandov

Emocionální manipulátoři nikdy bez vlastního prospěchu neuznají, že je něco jejich vina. Vždy je viník mimo něj a ve většině případů to bohužel budete vy. Je-li manipulátor hrubý, naštvaný, rozrušený, jste vinen za nepřiměřené očekávání nebo jste jeho náladu způsobil. Emocionální manipulátor nezodpovídá za nic.

Partner je alkoholik a trpí depresemi. Jak mu mohu pomoci?

Je prokázáno, že ve vztahu s alkoholikem jsou často závislý oba partneři.

Je prokázáno, že ve vztahu s alkoholikem jsou často závislý oba partneři.

Mám problém a nevím jak si s ním poradit. Manžel má již několik let psychické problémy a deprese. V posledních dvou letech to řešil stále nadměrnějším pitím a vyvrcholilo to kolapsem nejprv slinivky, poté i jater. Chodí k psychiatrovi, docházel též k psychologovi. Absolvoval půlroční léčbu v psychiatrické léčebně a vše vypadalo slibně. Rozhodli jsme se pro změnu života začali s koupí menšího domu v jiné lokalitě a zároveň s prodejem stávajícího domu. Po čtrnácti dnech po návratu z léčebny se problémy opakovaly. Absolvoval znovu léčbu, tentokrát na měsíc a opět se zdálo,že tentokrát bude vše dobré. Ale bohužel, opět upadl do depresí a začal znovu pít. Stále tvrdí,že to není pravda. Jsem v koncích,už nemám síly ho podporovat.

Read more