Mgr. Bc. Šárka Červinková

9 signálů, jak poznat manipulátora

Doba čtení: 4 minuty, 3 sekundy

9 signálů, jak poznat manipulátora

Většina z nás už někdy zažila emocionální manipulaci a protože víme, že dokáže být poměrně efektivním nástrojem k dosažení kýžených cílů, někteří z nás se k ní uchylují.

 

I Facebook zjistil jak jednoduché je manipulovat lidskými emocemi

Facebook před několika lety uskutečnil experiment ve spolupráci s výzkumníky z Cornellské a Kalifornské univerzity. Šlo o průzkum, ve kterém docházelo k manipulaci s emocemi 689 000 uživatelů, která měla mít vliv na jejich zveřejněné příspěvky.

Facebook selektoval příspěvky, které se vybraným uživatelům zobrazovaly tak, aby první část viděla jen pozitivní příběhy a druhá část pouze negativní. Jak se předpokládalo, tyto příspěvky přímou úměrou ovlivňovaly naladění statusů, které uživatelé poté sdíleli. Pokud pomineme, že žádný z těchto uživatelů se zařazením do experimentu nesouhlasil, je samo o sobě zajímavé, jak snadno lze lidské emoce zmanipulovat.


Emoční manipulace nám může způsobit nemalé nepříjemnosti.

Je proto důležité, abychom ji dokázali ve svém životě rozpoznat.

Není to snadné. Emoční manipulátoři dokážou být poměrně obratní a zprvu začínají jen s jemnou manipulací. Časem ovšem navyšují razanci tak, abychom si toho jen stěží všimli. Naštěstí stačí být vnímavý k pár manipulativním signálům, díky kterým zjistíme, že jsme se právě setkali s někým, kdo ve svůj prospěch a na úkor našeho zájmu využívá manipulativních metod.

1. Podkopávají naše subjektivní vnímání reality

Emocionální manipulátoři jsou obratní lháři. Přesvědčují vás, že věc, která nastala, se nikdy nestala a naopak. Že ačkoliv máte jasné důkazy, že něco provedl, manipulátor tvrdí, že nic takového neudělal / neřekl. Ačkoliv jste zprvu byli přesvědčení o vlastní pravdě, manipulátorova urputnost vás přiměje zpochybňovat vlastní rozum. Trvá na tvrzení, že celý problém je jen věcí vaší fantazie a může vás začít hodnotit slovy, že máte vlastní svět, který neodpovídá skutečné realitě.

2. Přeborník ve vyvolání pocitu viny

Emocionální manipulátoři využívají naše pocity viny ve svůj prospěch. Pokud se zmíníte o něčem, co vám na něm vadí nebo jakkoliv trápí, vyvolají ve vás pocit viny z toho, že jste s danou věcí přišel.

3. Jejich tvrzení a sliby neodpovídají činům

Řeknou, co chcete slyšet, ale jejich konání je jen dalším příběhem. Slibují podporu, péči, pomoc, ale jakmile přijde jejich čas, chovají se, jakoby byly vaše požadavky zcela nepřiměřené. Uslyšíte od nich milá tvrzení, jak jsou šťastní, že vás poznali, a v dalším momentu jste jejich břemenem. Mistrně pracují s vnímáním druhých lidí a formují ho způsobem, který je pro ně výhodný. Pokud se jim hodí vybudovat s vámi blízkost, lákají cukrem. Projevíte-li střízlivý pohled způsobem, který manipulátorovi není po chuti, poznáte jeho bič.

4. Role oběti

Emocionální manipulátoři nikdy bez vlastního prospěchu neuznají, že je něco jejich vina. Vždy je viník mimo něj a ve většině případů to bohužel budete vy. Je-li manipulátor hrubý, naštvaný, rozrušený, jste vinen za nepřiměřené očekávání nebo jste jeho náladu způsobil. Emocionální manipulátor nezodpovídá za nic.

5. Práce s emocemi

Ať už emocionální manipulátor cítí v danou chvíli cokoliv, je přeborník v přenášení vlastní nálady na své okolí. Má-li špatnou náladu, všichni kolem to okamžitě poznají. A nejen to. Začnou s nimi danou emoci sdílet a cítit ji taky. Díky této schopnosti dokáže manipulátor druhého přenést do pocitu provinění za manipulátorovu špatnou náladu a mají pak napravující tendence ho opečovat.

6. Falešná blízkost

V osobních i obchodních vztazích vynechávají emocionální manipulátoři několik kroků. Otevírají hluboká témata příliš brzy. Také sdílí. A totéž očekávají i od vás, abyste se jim otevřeli. Vyjadřují zprvu zranitelnost a citlivost, nenechte se ale napálit. Celá hra je pouze o tom vyvolat ve vás pocit výjimečnosti, že jste se dostali do popředí jejich zájmu.

7. Zdánlivá opora

Emocionální manipulátor vždy dychtivě souhlasí s nezištnou pomocí, pak se ale chovají jako mučedníci. Jejich počáteční ochota se postupně přetvoří do sténání a povzdechů, jaká na nich leží zátěž. Oslovíte-li s nimi otázku neochoty, manipulátoři vaše tvrzení banalizují a tvrdě si stojí za tím, že samozřejmě chtějí pomoci a jen vy jste paranoidní a nevnímáte realitu takovou, jaká skutečně je. Cílem této strategie je ve vás vyvolat opět pocit viny, případně i pocit dluhu a že máte mylné vnímání skutečnost.

8. Znají vaše slabá místa a nebojí se na ně zahrát Mozartovu symfonii

Emocionální manipulátor pozná poměrně brzy vaše slabé stránky a rychle se naučí je použít proti vám. Řešíte-li svou váhu, začnou komentovat váš vzhled. Obáváte-li se zítřejší prezentace na poradě, můžete si být jisti, že manipulátor upozorní na možné příčiny, které mohou váš výstup zhatit a dovést do trapností. Cílem této manipulace je, abyste se necítili lépe než oni.

9. Vždy je nad vámi

S emocionálním manipulátorem se raději nesnažte vybudovat rovnocenný vztah. Neumí to a pravděpodobně ani nebude chtít. Nezávisle na problémech, které řešíte, manipulátor vás stěží podpoří. K tomu bude pravděpodobně podkopávat závažnost vašich stížností způsobem, kdy vám připomenou, že jejich problémy jsou přeci závažnější. Vy z jejich sdělení pak vnímáte následující: „Nemáš důvod si stěžovat, tak sklapni.“


Shrnutí

Suma sumárum emocionální manipuláři jsou schopni podkopat vaše vnímání sebe sama a zpochybnit vaše vlastní myšlení. Pamatujte, že nikdo vás bez vašeho souhlasu a spolupráce nemůže zmanipulovat, pokud k tomu sami slovem nebo nedostatečnou asertivitou nesvolíte.


Mgr. Šárka Červinková

Poradna Therapia